ÚŠTĚK - Dveře nového Domova s pečovatelskou službou v Úštěku se otevřou pro nové nájemníky již 2. července. Z dvaceti osmi bytů, které jsou pro ně připraveny, jich město Úštěk však nyní má předběžně obsazeno pouze dvacet dva. Přispěla k tomu také fáma, která se po Úštěku roznesla, že bydlení v bytech bude pro důchodce neúnosně drahé.

„Nájemné v nových bytech Domova s pečovatelskou službou jsme stanovili ve výši dvacet korun za metr čtvereční. Byty jsou to moderní, zcela nové, útulné, vybavené například plovoucí podlahou. Myslím, že cena je reálná,“ konstatoval starosta města Úštěk Bohumír Jasanský.
„Po městě se začala šířit fáma, že nájemné bude pro důchodce neúnosné a že pro získání bytu budou muset důchodci zaplatit vstupní poplatek. Není to pravda. Žádný poplatek, ani tzv. sponzorský dar nebudou muset hradit,“ ohradil se Jasanský.

Město chce dům s pečovatelskou službou zaplnit především seniory z Úštěku a okolních přilehlých obcí. V případě, že by se i vzhledem k fámě nedařilo zbylé byty obsadit, nebrání se však ani tomu zajistit ubytování i pro důchodce z jiných míst okresu. „Byla by to však škoda. Do výstavby DPS jsme jako město vložili i své prostředky. Měli jsme proto v úmyslu postarat se především o naše obyvatele. Nevím, kdo a proč tyto nesmyslné fámy roznáší. Možná jde jen o nepochopení,“ sdělila místostarostka Marie Trnková.

Úštěčtí mají pro výběr určena čtyři kritéria, podle nichž budou byty v DPS přidělovat. V první řadě půjde o zdravotní stav, dále o osamělost žadatele, dostupnost pečovatelské služby a věk. Výstavba DPS stála 22 milionů korun, přičemž 18 milionů pokryla státní dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, zbylé 4 miliony uhradilo město Úštěk.

Na 28 bytových jednotek, většinou garsoniér a sedm bytů 1+1 pro páry, připadalo původně 41 žádostí. Průběžně se hlásili i senioři, kteří měli byt v DPS jen jako jakousi zálohu, kdyby se jim například zhoršil zdravotní stav. Ke snížení počtu žadatelů přispěla i fáma. Ta se však nezakládá na pravdě. Například v Domově s pečovatelskou službou v nedalekých Polepech platí jeho obyvatelé od srpna 2006 částku čtyřicet čtyři korun za metr čtvereční, což je platba nepoměrně vyšší.