Již jen pár dní mají majitelé studen na to, aby podali žádosti o prodloužení nakládání s vodami. Koho se vlastně týká podání této žádosti? Nevzniká mezi lidmi zbytečná panika? Kdo a kam se má tedy obrátit? Jaké doklady si mají předem obstarat?


Ano, myslím, že mezi lidmi vzniká zbytečná panika. Poslední červen je termín, který se týká především právnických osob. Ty si musejí do tohoto data zažádat o prodloužení platnosti povolení. Cílovou skupinou, na kterou míří kampaň kolem studní z médií i ministerstva, tvoří hlavně právnické osoby, mj. i obce, které již v minulosti povolení získaly a kterým hrozí, že toto jejich povolení k 1.1.2008 bez náhrady zanikne.Tyto nám tedy musí dodat zejména výpis z listu vlastnictví, kopii katastrální mapy, kopii povolení ke studni od příslušného závodu povodí a vyjádření hydrogeologa ke studni. Majitelé studní (domácnosti), kteří dosud neměli žádná povolení, měli povinnost o něj zažádat již od roku 1955. Není to žádná novinka, jak je občas prezentováno. Je tudíž jedno, kdy si o povolení zažádají, i když samozřejmě doporučujeme, aby tak učinili co nejdříve. V současnosti jsme však zavaleni několika stovkami žádostí od občanů, kteří se nechali zmást kampaní. Radu je možné získat u nás na vodoprávním úřadu v Litoměřicích 416 916 172 nebo se lidé mohou obrátit na okolní úřady v Roudnici nad Labem 416 850 102, Lovosicích 416 916 111, Libochovicích 416 725 830, Štětí 416 859 315 nebo Úštěku 416 795 609.