PRACKOVICE NAD LABEM - Roky zarostlé a zanesené strouhy, při větších deštích zaplavené dvorky a zahrady. Pro Prackovické neřešitelný problém, který se opakuje stále častěji. Obec nemá na řešení následků přívalových dešťů peníze. Budovala, teď splácí úvěry.

Na poslední silné deště bude dlouho vzpomínat Marcela Malíková. Deštivá smršt jí zalila dvůr štěrkem. Ten je během přívalových deštů vymýván z povrchu silnice mezi rodinnými domy. Je tvořen makadamem zalitým asfaltem.

Podle mínění místních byla silnice, přístupová cesta k rodinným domům, několikrát poškozena. Při rekonstrukci železničního koridoru, při plynofikaci obce a zabudování rozvodů veřejného osvětlení a místního rozhlasu do země, při rozvodech vody a kanalizace před dvěma lety a nakonec při budování vodovodních a plynových přípojek.

Dnes připomíná tankodrom, z něhož vyčnívají odhalené kanálové vpusti. „Navezli sem půl auta štěrku. Před pár dny nám ho poslední voda spláchla do dvora. Náš dům to vždycky odnese nejhůř,“ postěžovala si Marcela Malíková, která dům v Prackovicích využívá rekreačně.
„Je to pro nás letitý problém. Už moje maminka si stěžovala na obecním úřadě. Nakonec ji vždycky oblafli tím, že se s tím nedá nic dělat,“ tvrdí žena.

„Nakonec naplavený štěrk, který u nás po lijáku nahrabali na dvoře, převezli o dvacet metrů dál a zasypali potrubí nové kanalizace, které silné lijáky přicházející pořád častěji obnažují,“ dodala.

Problém je podle prackovického starosty Josefa Kodýtka v tom, že komunikace je v majetku Pozemkového fondu ČR. „Projednáváme její převedení na obec. Zatím jsou jednání bez výsledku,“ říká starosta.

„Silnice je v hrozném stavu, navíc si tu o zvýšené kanály ničíme auta. Na garanční prohlídce nevěřili, v jakém stavu můžu mít nové auto,“ zlobí se Miroslav Hon, jeden z lidí, kteří v ulici bydlí. „Taky mi vadí vystouplé poklopy kanálů. Auta dostávají zabrat,“ kritizuje tím i práci firmy, která vodovod a kanalizaci budovala, Pavel Lupínek mladší.

„Největším problémem jsou pro nás finance,“ tvrdí starosta. Obec proto zpracovala žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kterou odeslala. Žádá o dotaci. Chtěla by získat 2 604 tisíc korun na odbahnění vodoteče a retenční nádrže. Rekonstrukce je podle starosty jediným řešením, jak problém zalévání obce blátem a štěrkem vyřešit.

„Struhy na odvod vody – vodoteče jsou tak zanedbané, že mnohé z nich už dnes připomínají náletové aleje,“ říká starosta Kodýtek.
Problém se týká prakticky celé vesnice. Voda, která z polí proteče celou vesnicí, ucpává kanály a zaplavuje i nový železniční viadukt. Vodu z něj sem jezdí pravidelně odčerpávat místní hasiči. „Situaci musíme řešit. Jsme ale bez peněz. Teď spoléháme na dotaci,“ dodal Josef Kodýtek.