LITOMĚŘICE - Litoměřičany trápí ve městě nejvíce doprava a parkování. Během prázdnin bude zastupitelům předložen návrh na sledování vybraných indikátorů udržitelného rozvoje, doprava a parkování ve městě mezi nimi chybět nebude. Dalšími ukazateli, které bude město sledovat, jsou – cesta dětí do školy, kvalita místního ovzduší a dosažitelnost místních veřejných parků (prostranství) a služeb.

Jde o projekt „Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v rámci Ústeckého kraje“, který připravuje Ústav pro ekopolitiku ve spolupráci s litoměřickou radnicí. Projekt byl představen zastupitelům na jejich květnovém zasedání.

„Přínos projektu vidím především v tom, že pomocí něj dokážeme zjistit, jaké podmínky město občanům nabízí. A výsledky ze sledování nám pomohou stanovit si v pozorovaných ukazatelích větší nároky na svoji vlastní práci,“ uvedla Dana Svobodová, hlavní koordinátorka projektu z litoměřické radnice.

„Do projektu, který pomáhá zlepšovat kvalitu života a životního prostředí na místní úrovni, prostřednictvím sledování tzv. místních ukazatelů udržitelného rozvoje, je nyní zapojeno již osmnáct českých a moravských měst,“ řekl Josef Novák, vedoucí projektu z Ústavu pro ekopolitiku.
„Indikátory slouží k monitorování stavu a trendů různých složek městského života. Jejich znalost umožňuje veřejné správě kvalifikovaně rozhodovat a dlouhodobě plánovat rozvoj měst s ohledem na udržitelnost. Projekt zároveň zvyšuje informovanost občanů a dává jim možnost aktivně ovlivnit fungování měst,“ dodal Novák.

„Dlouhodobě se snažíme o prosazování principů trvale udržitelného rozvoje v podmínkách města i regionu. Myslím, že naše účast v tomto projektu je toho potvrzením,“ sdělila Veronika Šturalová, projektová manažerka města Litoměřice.