Paní starostko, jste ředitelkou Místní akční skupiny (MAS) České Středohoří. Můžete nám přiblížit za jakých okolností skupina vznikla a co je jejím hlavním posláním?

„Již počátkem loňského roku jsme zahájili práce na založení Místní akční skupiny, která převzala výstižný název České středohoří, protože zahrnuje území od úpatí vrchů středohoří až po nížiny Labe. Jsou do ní zapojeny tři svazky obcí – Úštěcko, České středohoří a mikroregion Porta Bohemica a dále jsou členy i obce, které nejsou v žádném svazku jako například Mlékojedy, Křešice a Liběšice a také město Litoměřice.

Kromě obcí jsou členy MAS i fyzické osoby – podnikatelé a zemědělci, právnické osoby a neziskové organizace (Klika, Motoklub Bezinka Kamýk a SPCCH Úštěk). Hlavním úkolem MAS v tomto období je aktivní činnost na přípravě projektů a projektových záměrů se zapojením podnikatelské sféry tak, abychom byli včas připraveni na podání žádostí o dotace.

K tomuto účelu proběhlo v Malých Žernosekách v červnu setkání podnikatelů se zástupci MAS, kde jsme se snažili podnikatele seznámit se zpracovanou strategií a samozřejmě jsme jim také nabízeli možnost zapojit se do naší činnosti. V těchto setkáních budeme pokračovat u nás v Ploskovicích a dále pak na Úštěcku.