LITOMĚŘICE - Nezaměstnaným se často nechce vůbec pracovat. Shodli se na tom účastníci čtvrté panelové diskuze, která proběhla na úřadu práce na téma „Potřeby trhu práce – podpůrný systém zaměstnanosti a celoživotní vzdělávání.“ Diskuze, které již proběhly ve Štětí, Lovovosicích a Roudnici nad Labem pořádá Institut trhu práce (ITP), který je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Litoměřice. Setkání v Litoměřicích se zúčastnili zástupci místních škol, zaměstnavatelů, úřadu práce, hospodářské komory a pořádající ITP Litoměřice.

Diskutující se shodli na tom, že jednou z největších překážek při zaměstnávání je neochota nezaměstnaných vůbec začít pracovat. Současný sociální systém pro ně vytváří takové podmínky, které je nenutí hledat si zaměstnání.

„Sociální parametry jsou nastaveny tak, že se nezaměstnaným vyplatí být doma,“ řekl Ivan Vilím, ředitel Úřadu práce v Litoměřicích. „Firmy často nemohou konkurovat sociálním dávkám,“ dodal Vilím.

S tímto názorem souhlasili především zástupci zaměstnavatelů z firem Autocentrum Háša a Herstav, kterým činí velké problémy sehnat zaměstnance do provozoven.

Zástupci škol deklarovali problém navázat spolupráci při realizaci praxe svých studentů. „Oslovili jsme 450 zaměstnavatelů našeho regionu, s tím, že bychom chtěli s nimi spolupracovat při praxi našich studentů v jejich provozovnách. Bohužel, dohoda se zdařila pouze s firmou Glazstoff Bohemia,“ postěžoval si Miroslav Pokorný, ředitel VOŠ, OA a SOŠ Ekonom v Litoměřicích.

Diskutující dále upozornili na potřebu měnit učební obory na základě potřeb trhu, na nutnost větší propagace a zvýšení kreditu klasických technických oborů.

Jedním ze závěrů panelové diskuze je snaha vytvořit společnou kampaň na téma „Motivace k učňovským oborům“, která by měla sloužit především k ovlivnění rodičů.

Účelem těchto panelových diskuzí je i vlastní seznámení zúčastněných a navázání spolupráce. Při diskuzi ve Štětí se tak například podařilo dohodnout společný program mezi SOŠ technickou ve Štětí a firmou Procházka, s.r.o., která již nese ovoce a škola pomáhá firmě při rekvalifikaci nezaměstnaných.

„Nechceme, aby podněty k situaci v zaměstnanosti někam zapadly. Chceme, aby byly postoupeny dál. Proto bude výstupem těchto panelových diskuzí návrh na změnu systému a legislativy,“ uvedla Martina Kaiserová, vedoucí z pořádajícího ITP Litoměřice.