LITOMĚŘICE - Lidé na litoměřické radnici doufají, že prodejem problémových domů v Revoluční ulici vyřeší dlouhodobé stížnosti zdejších nájemníků na hluk a nepořádek.

Vycházejí přitom ze zkušenosti s panelovým domem číslo 4. Ještě nedávno však s byty v Revoluční počítali jako s byty sociálními.
Na základě výsledků ankety, kterou před měsícem mezi domácnostmi obou domů provedli, zastupitelé záměr prodeje bytového domu 1834/8 schválili.

„S panelovým domem číslo 4, s nímž byly obdobné problémy jako s domy 7 a 8. V případě domu číslo 4 se ukázalo, že jeho privatizace byla dobrým řešením. Utvořilo se společenství lidí, kteří se o svůj majetek dobře starají,“ zdůvodňuje záměr prodeje starosta Ladislav Chlupáč.
Jak uvedl, město si chce do budoucna ponechat pouze nejnutnější počet sociálních bytů.

„Domnívám se, že máme dostatečně propracovanou síť sociálních zařízení od jeslí až po domy s pečovatelskou službou. A stavba dosud chybějícího domova důchodců byla právě zahájena,“ argumentuje starosta.

„Hlasoval jsem proti. Jsem přesvědčen o tom, že by si město mělo sociální byty ponechat,“ sdělil litoměřický místostarosta Jiří Landa.

„Otázkou je, kolik má spravovat bytů s regulovaným nájemným pro sociálně slabé lidi. Město totiž nemá ze zákona povinnost starat se o nájemní bydlení lidí s ohledem na jejich sociální a ekonomickou situaci,“ dodává místostarosta Landa.

Problém podle něj je, že v Litoměřicích je nabídka nájemního bydlení velmi úzká. „Zatím je převis poptávky nad nabídkou a to přináší řadu neřešitelných problémů,“ vidí situaci Jiří Landa.

A to nejen pro rodiny sociálně slabé, ale i mladé začínající rodiny.

„V bývalých kasárnách Dukelských hrdinů do budoucna počítáme s výstavbou několika desítek malometrážních bytů s regulovaným nájemným pro mladé rodiny,“ potvrdil starosta.