LITOMĚŘICE - Již půl roku platí novela zákona týkající se handicapovaných osob. Přesto mnoho klientů z ústavů sociální péče nemá přiznánpříspěvek na péči. Některým z nich a také ústavům to činí nemalé problémy.

Nejpodstatnější změnou nového zákona č. 108/2006 Sb. je princip volby poskytovatele sociálních služeb. To znamená, že každý občan ČR má právo zvolit si poskytovatele sociálních služeb podle toho, které služby poskytuje. Jedná se o plnoprávní vztah, kdy občanovi nemůže poskytovatel vnucovat to, co on nevyžaduje. Na druhou stranu, pokud poskytovatel nemůže požadovanou službu zabezpečit, může uživatele také odmítnout.
Každý občan, nebo jeho právní zástupce, tak rozhoduje o tom, komu dá finanční prostředky na sociální péči. O ty je však třeba nejdříve zažádat na odboru sociálních věcí.

„V Domově máme 270 klientů. U stovky z nich se nám již podařilo úspěšně zažádat o příspěvek na péči. U sto sedmdesáti však stále probíhá řízení o jeho přidělení. Působí to obtíže nám i klientům,“ postěžoval si ředitel Domova se zvláštním režimem Antonín Bradáč.

„Ve většině ústavů sociální péče se podařilo převést skoro všechny klienty ze systému důchodů na nový systém automaticky. Zde jsme však museli nově řešit 190 žádostí o příspěvek na péči, což je časově velmi náročné. Sto dvacet žádostí jsme již předali na ÚP Litoměřice k posouzení posudkovému lékaři. Zbylých sedmdesát žádostí zpracujeme a předáme úřadu práce do konce července,“ slíbil Martin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví litoměřické radnice.

“Za poslední měsíce máme množství přesčasů. Snažíme se žádosti o příspěvek zpracovat co nejrychleji. Naprostou většinu dávek máme také již zpracovanou,“ dodal Veber.

“Novela zákona nám přinesla potíže především v úplných začátcích. Prováděcí vyhláška k ní vyšla až koncem listopadu a od začátku ledna jsme měli již postupovat podle novely,“ řekla Marie Kébrtová, vedoucí ústavu Domov na zámku v Liběšicích. „Příspěvek na péči nemáme dořešen pouze u tří klientů,“ dodala.

Příspěvek na péči je vyšší než současný důchod, který klienti dostávají. „Dávka bude klientům doplacena zpětně, nepřijdou o ni,“ ubezpečil Veber.