Přestože registrují pracovníci odboru správy bytového hospodářství městského úřadu zhruba 180 hříšníků, šance na odpuštění penále při uzavření dohody o splátkovém kalendáři do konce března využilo pouze 13 z nich.

Pro ostatní, kteří nestihli uzavřít splátkový kalendář do 31. března, již přichází v úvahu jen jedna varianta - úhrada dluhu do konce června. Poté jim bude k dluhu připočítáno nejen penále, ale hrozí jim i to, že Město Litoměřice podá návrh na výpověď z nájmu bytu za hrubé porušení nájemní smlouvy.

I přes nekázeň některých nájemníků se odboru správy bytového hospodářství daří dlužnou částku za užívání bytových i nebytových prostor města postupně snižovat. „Zatímco k 31. prosinci loňského roku dosahovala 3,5 milionu korun, v polovině dubna to bylo o téměř půl milionu korun méně,“ konstatoval Vladimír Zelený, pověřený řízením tohoto odboru.