LITOMĚŘICE - Prodej pozemků betonárny vedle Střeleckého ostrova současnému majiteli Petru Soldatkovi vyvolává v Litoměřicích stále vzrušené debaty.

Zastupitele, kteří hlasovali pro prodej pozemků vedlo k jejich rozhodnutí především to, že betonárna na tomto místě funguje již více než půl století, bez větších připomínek obyvatel. A dále to, že dosavadní nájemce bez vlastnictví pozemku nemůže žádat o dotace na modernizaci a snížení ekologické zátěže betonárny. To má podle svých slov v úmyslu a již se i o to pokusil, ale z dotačního programu byl kvůli tomu, že pozemky nevlastní, vyřazen.

Kolem prodeje pozemku betonárny je mnoho sporných bodů. Jedním z nich je to, že se město Litoměřice do budoucna nebrání rozšiřování klidové zóny směrem na Křešice, ale v dohledné době na to nemá vyčlené finance. A vzhledem k akcím jako jsou geotermální vrt či stavba domova důchodců, které probíhají a budou v budoucnu pokračovat, ani v dohledné době mít nebude.

I úvaha o tom, že by Ministerstvo obrany předalo své jediné certifikované cvičiště NATO na tekoucí vodě v ČR, které také zamezuje dalšímu rozšíření klidové zóny, do majetku města, je velmi nereálná. Naopak armáda se chystá místo modernizovat.

Součástí kupní smlouvy o prodeji pozemku je zřízení předkupního práva pro město Litoměřice, což omezuje možnosti spekulace s pozemkem.

„Kdyby mi město v budoucnu nabídlo podobný pozemek jinde, tak se této nabídce nebudu bránit. Nyní však pozemek doopravdy potřebuji. Bez něj bych se s modernizací betonárny nepohnul dál,“ sdělil Petr Soldatek, majitel firmy DK Beton.

Další součástí smlouvy je závazek kupujícího vybudovat do jednoho roku ekologický provoz pod sankcí odstoupení města od kupní smlouvy. Podmínkou je snížit průměrné emise prachu na úroveň 3,5 mg/m3 a emisní tok max. 4g/hod.

„Jde o výrazné snížení emisí, které městu a danému místu značně uleví,“ je přesvědčen Petr Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí litoměřické radnice.

„Chci dodržet i gentlemanskou dohodu a ještě letos vysadím kolem betonárny kolem patnácti vzrostlých pětimetrových smrků, které oddělí provozovnu od cyklostezky,“ slíbil Soldatek.

Betonárna leží v zátopové oblasti. Její majitel již záplavy zažil několikrát, ale vzhledem k tomu, že elektromotory může v případě blížící se velké vody rychle přemístit do značné výšky, mu povodně moc nevadí.

„Prodej pozemku není v rozporu se současným územním plánem. Vize nového územního plánu není pro nás biblí. Její schválení, i z důvodu přidělení dotací, bylo přijato pod tlakem. Na revitalizaci daného místa nemáme nyní peníze a rozhodně to není tak, že bychom chtěli při našich rozhodnutích přehlížet ekologii. Snažíme se najít rovnováhu mezi přírodou a podnikáním,“ sdělil Pavel Kejř, litoměřický zastupitel za ODS.