Litoměřický historik a archivář Jindřich Tomas se stal čestným občanem Města Litoměřice. Je autorem řady archivních pomůcek a desítek studií zaměřených hlavně na dějiny středověkých měst a historii archivnictví. Věnuje se regionálním dějinám, napsal několik knih o Litoměřicích a je velkým znalcem přátelství mezi ředitelem litoměřické reálky Ferdinandem Blumentrittem a národním hrdinou Filipín José Rizalem. Čestné občanství udělil osmdesátiletému Jindřichu Tomasovi v sobotu v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích starosta Ladislav Chlupáč.

Co pro vás udělení čestného občanství znamená?
Moc mě to těší. Vidím v tom určitou symboliku – uznání práce historika města a ocenění za práci, kterou jsem věnoval vazbám mezi Litoměřicemi a filipínskou Calambou. V divadle mě překvapila přítomnost filipínské velvyslankyně, která sem přijela se skupinou skvělých filipínských madrigalistů.

Když jsem před lety sháněl informace o profesorovi Blumentrittovi, podařilo se mi setkat se s jednou z jeho žaček. Blumentrittovi byli zajímavá rodina. Jeden z jeho vnuků k nám ještě ve věku devadesáti let jezdíval na návštěvu. Kořeny rodiny sahají do roku 1698 do Roudnice.

První, kdo se jím u nás začal po válce zabývat, byl historik Josef Polišenský, profesor Univerzity Karlovy. Má na této tradici velkou zásluhu. Filipínský hrdina José Rizal, přítel profesora Blumentritta a velký humanista, byl vzácnou osobností. Měl evropské vzdělání, procestoval většinu světa a znalosti poté uplatnil ve své zemi.

Přirovnal bych ho ke Gándhímu nebo Nehrúovi. Litoměřice tak v minulosti zažily jak návštěvy filipínských velvyslanců, tak prezidentské rodiny.