ROUDNICE NAD LABEM - Na svou smuteční obřadní síň si obyvatelé Roudnice nad Labem budou muset ještě počkat. Městští zastupitelé totiž na svém posledním zasedání odmítli projekt městského architekta, který počítal s dvanáctimilionovou investicí.

Původní záměr města přitom byl, aby výsledná částka, za kterou bude objekt postaven, nepřesáhla částku šest milionů korun. Na zasedání zastupitelstva se proto rozhořela živá diskuse.

„Navrhuji aby bylo vypsáno nové výběrové řízení na projektovou dokumentaci k vybudování obřadní síně, a to s maximální cenou šesti milionů korun a kapacitou odpovídající množství obyvatel v Roudnici nad Labem,“ přednesl na jednání zastupitelstva jeho člen Karel Dvořák(ODS). Svůj návrh zdůvodnil tím, že nesouhlasí s navrženým projektem, který pro realizaci počítá s dvanácti miliony.

„Na městské radě jsme jednali o tom, že by bylo vhodné, počkat na to, jaké dotační tituly budou vypsány v rámci Evropské unie. Pak by záleželo na případné spoluúčasti města,“ uvedl starosta Roudnice na Labem Zdeněk Kubínek (ODS). Domnívám se, že takto bychom mohli získat obřadní síň i za dvanáct milionů,“ míní roudnický starosta.

Důstojná obřadní síň městu totiž chybí a zastupitelé tento problém řeší již několik let. Ve městě je pro smuteěční obřady pouze jedna síň, která je v rukou soukromé pohřební služby. Ta však městu a jeho obyvatelům nevyhovuje pro svou omezenou kapacitu.

„Myslím si, že by bylo vhodné vypsat výběrové řízení na projekt. Chtěl bych, aby se jej zúčastnili například mladí architekti. Ti jsou mnohdy schopni vypracovat kvalitní dokumentaci za zlomek ceny té, kterou by stála realizace projektu renomovaného architekty,“ vysvětloval svůj postoj Dvořák.

Podle dalšího ze zastupitelů, Josefa Bakeše (ODS) by bylo vhodné zjistit mezi obyvateli Roudnice, zda je vůbec zájem o novou smuteční obřadní místnost. „Měli bychom provést jakousi poptávku,“ domnívá se Bakeš.

Následně zastupitelé rozhodli o tom, že vypíší nové výběrové řízení na projekt smuteční obřadní síně v Roudnici. Dohodli se ale, že nyní ve vypsání řízení nebude limitní cena.

Roudnice nad Labem tak nadále zůstává jedním z mála větších měst na Litoměřicku, které postrádá tradiční, a také moderní, obřadní smuteční síň.