LITOMĚŘICE - Litoměřická radnice se snaží vycházet podnikatelům vstříc. V letošním roce snížila poplatek za umístění předzahrádky ze 4,5 tisíce korun na 500 korun. Poplatky za zábor veřejného prostranství město účtuje spíše symbolicky.

„Podnikatel zaplatí za předzahrádku správní poplatek ve výši 500 korun,“ sdělil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.

Trend restauračních a kavárenských předzahrádek v Litoměřicích rok od roku sílí. Jen na Mírovém náměstí jich letos vyrostlo pět. Každým rokem ve městě přibývají místa, kde se dá posedět pod širým nebem. Historická část Litoměřic tak dostává čím dál víc podobu odpočinkového místa.

„Velmi rád si s přáteli sednu ven na předzahrádku. Mnohem lépe zde můžeme vychutnávat duch našeho pěkného náměstí. Určitě to především ocení turisté, ale už nevím, jak se koukají na to, že tu máme z náměstí udělané jedno z největších parkovišť široko daleko. Mě to tedy doopravdy vadí,“ uvedl Miroslav Kaška z Litoměřic.

„V Litoměřicích je letos povoleno už šest předzahrádek a další žádosti o povolení budeme vyřizovat příští týden. V nejbližších dnech jich tak budeme mít ve městě kolem patnácti,“ uvedla Lenka Kuchařová z odboru dopravy městského úřadu.

Litoměřičtí podnikatelé se radují. Město Litoměřice radikálně snížilo vyhláškou platnou od začátku května, správní poplatek za užívání veřejného prostranství. A současně s tím snížilo také o 50 % poplatek za metr čtvereční při záboru veřejného prostranství určeného pro prodej.

Litoměřická radnice se při povolování předzahrádek řídí zákonem o pozemních komunikacích. Proto je nutné před zřízením předzahrádky požádat písemně dopravní inspektorát o vyjádření, zda jejím zřízením nedojde k závažnému ohrožení dopravy na silnici či omezení po chodníku procházejících lidí. K žádosti je vhodné přiložit mapku s metrovým vymezením předzahrádky. A dále je potřeba požádat o souhlas vlastníka komunikace, jímž je město.

„Snažíme se podporovat vznik nových předzahrádek. Letos jsme zamítli pouze umístění jedné v Klášterní ulici, ulice je tam velmi úzká a nedělalo by to po dopravní stránce dobrotu,“ dodal Tvrdík.