JENČICE - Zpracování územního plánu, oprava místní komunikace, či přechod pro chodce přes silnici první třídy. Priority Jenčických jsou jasné. Obec ale splácí dluhy, na projektovou dokumentaci k akcím pro období 2007 až 2013 zatím peníze neměla.

Po bývalém vedení obce zbyla problémová výstavba nájemních bytů, za níž bylo nutné vrátit státní dotaci, pokuty a penále. Jenčičtí tak dosud přišli o téměř 4,5 milionů korun. Ročně zbývá na údržbu a rozvoj obce zhruba jeden milion korun.

„Kvůli zadlužení jsme se v minulém období nedostali k ničemu. Budoucnost ale vidíme dobře,“ říká současný starosta Josef Jalovecký.

Jenčice vstoupily do Svazku obcí Integro, do budoucna počítají s pomocí a dotacemi. Stejně jako řada dalších obcí na Litoměřicku potřebují nejdříve vyřešit zpracování územního plánu, což představuje položku 350 tisíc korun.

„S druhou změnou územního plánu se patláme už několik let a pořád narážíme na nějaké překážky. Teď jsme nepochodili kvůli změně stavebního zákona,“ říká starosta Jalovecký.

Za pomoci dotací Jenčičtí plánují opravit komunikaci v nové zástavbě obce, rekonstruovat náves a vodní nádrž. Mají zájem o přestavbu multifunkčního objektu, kde je úřad, hospoda, společenský sál a čtyři sociální byty.

„Potřebujeme vyřešit i odkanalizování staré zástavby. Jakmile začne pršet, vyplavuje voda splašky do příkopů,“ uvádí starosta.

Na projektech za dvacet šest a půl milionu korun by se obec měla podílet částkou 2,5 milionu korun. „Zbytečně peníze neutrácíme. Necháváme si zálohu, abychom později měli na povinnou spoluúčast k dotacím,“ potvrdil místostarosta Pavel Vodenka.

V obci se 330 obyvateli žije osmdesát lidí starších šedesáti let. „Od února obec provozuje prodejnu se smíšeným zbožím. Polovinu její ceny musíme také ještě splatit,“ dodal.