SOLANY - Boj obyvatel Solan s holandským investorem pokročil do další fáze. Krajský úřad Ústeckého kraje totiž vrátil předložené oznámení záměru k doplnění. Vyhověl tak připomínkám solanských obyvatel.

„Jsme rádi, že kraj vyslyšel řadu námitek našich obyvatel, zastupitelstva a všech dalších. Na základě našeho odmítavého stanoviska podloženého řadou pádných argumentů by měl investor sám uznat nevhodnost svého záměru,“ sdělila Kateřina Horáčková ze solanského občanského sdružení Mrkev.

Podle Jakuba Nepimacha, který zastupuje investorskou firmu RUT Estate v České republice, jsou připomínky oznámení záměru pouze drobného charakteru. „Žádné zásadní nedostatky se při schvalování nevyskytly. Tyto připomínky jsme očekávali a počítali jsme s nimi už po jednání se zástupci obce,“ uvedl Nepimach.

O co v Solanech na Lovosicku jde?

Holandský farmář hodlá zchátralý zemědělský areál za obcí přebudovat na moderní odchovnu selat a zčásti na výkrmnu prasat. „Kapacita by měla být dvanáct tisíc selat o průměrné hmotnosti patnáct kilogramů a devatenáct set prasat ve výkrmu.
Společnost dále plánuje v areálu vybudovat kogenerační jednotku k ekologickému zpracování ve farmě získaného bioplynu na elektrickou energii. Elektřinu by pak farma dodávala do rozvodné sítě. Veškerá vyprodukovaná kejda by po přidání kukuřičné siláže měla být zpracována v kogenerační jednotce. Při výrobě by navíc vznikalo teplo k vytápění areálu farmy.
Zbylý materiál po výrobě elektrické energie by měli odebírat okolní zemědělci jako klasické statkové hnojivo.

Krajští úředníci ve svém vyjádření holandskému investorovi vytýkají zejména neúplnost předloženého záměru. „Předložené oznámení není možné považovat za dokumentaci. Požadujeme zohlednit všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních,“ uvádí ve svém konečném stanovisku Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu ÚK.

Nejčastěji se vznesené připomínky týkaly především možných vlivů na obyvatelstvo. Zvláště pak hluku a zápachu.

„Výpary amoniaku budou v celém systému bioplynové stanice zcela uzavřeny. Kejda bude odváděna uzavřeným systémem, který je kontrolovatelný, bude se z ní vyrábět digestát, což je produkt, který nešíří žádný zápach. Vše je upraveno také v daném povolení,“ vysvětluje majitel holandské společnosti RUT Estate Peter Jilesen.

Dalším problémem je pro místní řešení dopravní situace. Už při dubnové veřejné schůzi uváděli solanští velké obavy ze zintenzivnění nákladní dopravy v jejich obci.

Peter Jilesen v tomto ohledu nevidí zásadní problém. „Doprava nebude představovat více než čtyři až pět průjezdů nákladních automobilů denně v průběhu celého roku. Tato skutečnost je lehce kontrolovatelná a je upravena v povolení,“ říká.

Současný stav okolo výstavby solanské farmy hodnotí kladně i sdružení Děti Země, které celý proces důsledně sleduje. „Díky rozhodnutí kraje by mělo být možné na základě podrobné studie spolehlivě vyhodnotit, zda je výstavba velkokapacitního vepřína vůbec přijatelná,” říká Martin Hyťha ze sdružení Děti Země.

„Obyvatelům Solan se doposud podsouvaly různé nepodložené zvěsti zelených aktivistů, které v nich měly vyvolat především strach. Jde o aktivisty, kteří zastávají, mírně řečeno, velice konzervativní stanoviska. Tito zelení aktivisté neuznávají nejmodernější techniky, které jsou běžně doporučovány odborníky i vědci,“ uzavřel Jilesen.

Situaci bude i nadále Deník podrobně sledovat