Program oslav zahájí v 9.30 hodin v Městském divadle Odborné sympozium. Páteční oslavy budou pokračovat od 19 hodin v katedrále sv. Štěpána Slavnostními nešpory.

Pontifikální mše svatá od 10 hodin otevře sobotní program. Ve 14 hodin se uskuteční v prostorách biskupské rezidence zahájení výstavy archivních dokumentů. Výstava poté potrvá do 12. června a otevírací doba bude od 10 do 17 hodin. Slavnostní koncert v katedrále sv. Štěpána od 19 hodin uzavře sobotní program.

Na koncertu, který bude dirigovat Miloš Bok, zazní Missa brevis Fis dur, Hymnus k Duchu svatému, Meditace a další díla v klavírních verzích.Účinkují: Ústecký dětský sbor, Václav Krahulík - klavír. Oslavy pořádá Biskupství Litoměřické, Filozofická fakulta univerzity J.E.Purkyně, Státní oblastní archiv Litoměřice a Město Litoměřice.