„Tak malé množství nezaměstnaných bylo zaznamenáno naposledy v roce 1998,“ uvedla Lenka Špittová, tisková mluvčí Úřadu práce v Litoměřicích.

Očekává se, že míra nezaměstnanosti bude v dalších měsících nadále klesat, i když výraznější ráz mít pokles pravděpodobně nebude. Důvodem očekávaného snížení nezaměstnanosti jsou především pokračující sezonní práce, a také to, že litoměřický ÚP eviduje k 31.5.2007 829 volných míst, což je o 192 více než v měsíci předchozím a dokonce o 284 více než ve stejném období minulého roku. „Počet volných míst na Litoměřicku láme rekordy,“ dodala Špittová.

"Nízká míra nezaměstnanosti , která za měsíc květen činí 8,64 %, je myslím především odrazem již skoro plně funkční lovosické průmyslové zóny a také sezonními pracemi, které jsou v plném proudu,“ uvedl Luděk Veselý, zástupce ředitele a vedoucí oddělení trhu práce litoměřického ÚP.

Ačkoliv je míra nezaměstnanosti za celý okres poměrně příznivá, nejde to samé říci o mikroregionu Úštěcko, kde je nezaměstnanost v našem okrese dlouhodobě nejvyšší.

V měsíci květnu bylo v tomto mikroregionu bez práce 13,1 % lidí, což je téměř dvojnásobek nezaměstnanosti mikroregionu Litoměřicko. Zde je nezaměstnanost v okrese pro změnu nejnižší a v měsíci květnu byla ve výši 7,8 %.

Úštěcko je region, kde nesídlí žádný z velkých zaměstnavatelů okresu. Svojí polohou je předurčen především pro rekreaci, případně zemědělskou činnost. Díky tomuto faktu se na výši nezaměstnanosti projevuje značná sezonost a v podzimních měsících lze očekávat její výrazný nárůst.