LITOMĚŘICKO - Nově narozená mláďata lesní zvěře, která přicházejí na svět právě v těchto dnech jsou ve velkém nebezpečí právě díky neohleduplným majitelům psů.

Ti totiž mnohdy nechávají své čtyřnohé kamarády běhat v honitbách volně bez vodítka a přímého dozoru. Psi pak často po zachycení pachové stopy pronásledují například březí srnčí zvěř, kterou tak mohou i uštvat.

„Máme s tím velké problémy. Přitom červen je vyhlášen jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Snažíme se tedy návštěvníky lesa nabádat k ohleduplnosti. Musíme chránit mláďata,“ vysvětlil Adolf Rolínek, jednatel okresního spolku Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) na Litoměřicku.

V případě, že myslivecká stráž přistihne psa, který pronásleduje štvanou zvěř a je bez dozoru chovatele, může jej dokonce odstřelit. Dalším řešením je finanční postih majitele psa až do výše jednoho tisíce korun.

„Odstřel psa ale žádný myslivecký hospodář jen tak nedovolí. Vše se nejprve snažíme řešit domluvou,“ upozorňuje Jiří Šilha z ČMMJ.
Myslivce na Litoměřicku ale netrápí v jejich honitbách pouze toulaví nebo volně puštění psi. Vrásky na čele jim v posledních letech čím dál častěji způsobují lesní jezdci na koních.

„Problémem je, když lidé jezdí na koních například v jetelových nebo lučních porostech. Zde se totiž většinou nachází srnčí nebo zaječí mláďata. Stačí, aby kůň o mládě pouze zachytil a ono uhyne. Nebo například na Babinách máme velký problém s jezdci na terénních motocyklech,“ dodal závěrem Rolínek.