LITOMĚŘICE - Prodej pozemků betonárny na Střeleckém ostrově vyvolal při jednání litoměřických zastupitelů nejbouřlivější diskuzi. Ke vzrušené atmosféře přispělo i to, že žadatelem o odkup je Petr Soldatek, manžel litoměřické zastupitelky za ODS Martiny Soldatkové.

Chystaný záměr prodeje byl napadán především proto, že v návrhu nového územního plánu města Litoměřice se počítá s tím, že prostory současné betonárny a areálu technických služeb budou v budoucnu přeměněny na oddechovou zónu.

Město Litoměřice chce technické služby, které sídlí na Střeleckém ostrově, v brzké budoucnosti převést do bývalých vojenských kasáren v Litoměřicích. Urychleným prodejem pozemku betonárny DK–Beton současnému majiteli si však město Litoměřice prakticky uzavřelo možnost budoucího rozšíření klidové zóny v této části města.

Zastupitel a vedoucí komise územního rozvoje Eduard Hamele především proto nejdříve navrhl stažení bodu o prodeji pozemku, na kterém se nachází betonárna, o výměře 4936 m2 z programu jednání. Při odůvodnění proč navrhuje stažení navrhl vyslechnutí zpracovatele nového územního plánu, architekta Koubka. K tomu však již nedojde, protože zastupitelstvo bod nestáhlo z programu jednání.

“Nemohu se zbavit dojmu, že je zde uplatňován spíše kamarádský posun v jednání než věcná záležitost,“ uvedl Hamele. Toho obzvláště mrzelo, že ho v jeho záměru nepodpořili straničtí kolegové Tvrdík a Chovaneček, kteří se přidali na stranu ODS a podpořili prodej pozemku. A že zastupitelé zcela ignorují návrh nového územního plánu, ke kterému nevznesli do doby zasedání žádné připomínky.

„Maminky s kočárky, staří lidé – ti všichni se dostanou do oddechové části Střeleckého ostrova stejně jen auty. Je to pro ně daleko a průmyslová zóna v této lokalitě již existuje, tak proč ji tam neponechat. Uvažujme i o jiných místech pro odpočinek,“ uvedl zastupitel Chovaneček.

Prodej pozemku byl schválen za cenu 200 korun za metr čtvereční. S tím, že do smlouvy o prodeji pozemku budou zakomponovány ekologická kritéria o snížení emisí a prašnosti. Majitel firmy DK–Beton a nyní již téměř také majitel pozemků chce požádat o dotace ze zdrojů EU, na základě nichž slíbil ekologizaci betonárny.