Veřejnost se moc nezajímá o systém financování města. A pojem finanční výbor mnohým lidem nic neříká. Čím se vlastně zabýváte?
Máte pravdu. Veřejnost především zajímají konkrétní věci. „Máme špatnou ulici, špatnou kanalizaci…“. Za vším ale je samozřejmě potřeba vidět peníze. A od toho tam jsme, abychom s těmi penězi správně hospodařili a dávali je na věci, u kterých si myslíme , že jsou pro město Litoměřice přínosné. Finanční výbor, jsou zejména volení zástupci veřejnosti, a proto bychom měli a chtěli reprezentovat pohled obyvatel našeho města, kam peníze investovat a kam ne.

Jak se Vám spolupracuje s našimi zastupiteli?
Z finančního výboru předkládáme zastupitelstvu návrhy rozpočtových opatření, případně jednou za rok rozpočet celého města. Zajímavá je skutečnost, že se objevuje poměrně málo připomínek z řad zastupitelů. Taková důvěra nás těší, ale na jednu stranu je to divné. Obzvláště v případě velkých položek bych očekával nějaké dotazy od zastupitelů, větší debatu.I tady se projevuje pravidlo, čím větší peníze, tím menší zájem a naopak. O částku dvacettisíc je v zastupitelstvu často větší boj a vzrušená diskuze, než když projednáváme investiční akci velkého rozsahu . Miliony korun jsou v tomto případě často schváleny během minuty.

Co v letošním roce nejvíce zatěžuje rozpočet města?
Momentálně jsou pro rozpočet města nejnáročnějšími akcemi například hlubinný termální vrt a výstavba nového domova důchodců. Hlubinný vrt s nejistým výsledkem, ale skvělou příležitostí pro město, je pro nás poměrně výrazně rizikovou investicí. Výstavba nového domova důchodců je investice jistá, která je do budoucna pro město potřebná. Zhruba v těchto mantilech se pohybujeme při našem rozhodování.
Jakým směrem chcete, aby se v budoucnu ubíraly městské finance?
Snahou finančního výboru je, zjednodušeně řečeno, co nejvíce peněz převádět z provozních nákladů města na investiční prostředky. Snižování těchto nákladů úzce souvisí s počtem úředníků a hledáním úspor v rozpočtu samotného městského úřadu. To je jeden z našich dílčích úkolů do budoucna. Město má dále přibližně 150 milionů korun volně mimo rozpočet. Našim cílem je z této rezervy čerpat pouze prostředky na akce dotované státem případně EU, kde je nutné spolufinancování města. Ideální případ by nastal, pokud by se podařilo tuto rezervu navyšovat, ale velké iluze si, vzhledem k tomu, jaké akce plánujeme, nedělám.