POLEPY - Spory mezi obyvatelem Domu s pečovatelskou službou (DPS) Václavem Riečičiarem a starostkou obce Polepy Jiřinou Fajčákovou neustávají, naopak jsou čím dál více vyhrocenější. Polepy jsou zřizovatelem DPS, jenž obývá v současné době třiadvacet seniorů. Riečičiar již několik let tvrdí, že obec lidi v DPS okrádá.

„Z kroků pana Riečičiara jsem již zoufalá. Nikdo z obce se nesnaží obohacovat na úkor obyvatel našeho DPS. Pokud se panu Riečičiarovi u nás nelíbí, udělal by nejlépe, kdyby si nalezl jiný domov, kde by byl spokojený,“ uvedla Fajčáková.

Problémy, na něž důchodce upozorňuje, vznikly před několika lety. Tehdy společnost Terek Štětí, která pro Polepy provádí vyúčtování služeb za DPS, na popud obecního úřadu rozúčtovala do poplatků pro obyvatele zařízení služby, které neměli hradit jeho obyvatelé, ale sama obec. Ve vyúčtování za roky 2003 a 2004 se objevil poplatek za mzdy pečovatelek pracujících v DPS. A také jejich sociální a zdravotní odvody. Na těchto nákladech, které měla hradit obec sama, se měli obyvatelé podílet částkou ve výši 50 procent. Účtované částky se pohybovaly v řádech statisíců korun.

Proč se tam objevily i položky, jako například služební hovory, cestovné, šatné? Fajčáková přiznává, že k tomu došlo pochybením z jejich strany. Chybu vedení obce uznalo a na základě dohody o narovnání chybně účtované peníze nájemníkům domova již vrátilo. Tyto položky již ve vyúčtování za další léta nefigurují. Obec účtovala v těchto letech nájemné pro obyvatele domova ve výši 33 korun, ačkoli, jak uvedla starostka, podle platných předpisů mohou účtovat nájemné až do výše 65 korun.

Spory však pokračují. Václav Riečičiar podal v srpnu 2006 na litoměřickém ředitelství policie trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání podvodu. Podle něho obec nezaplatila celou částku, k níž se zavázala. Policie ale v listopadu téhož roku oznámení odložila, a to s odůvodněním, že některé položky byly sice skutečně účtovány nad rámec, ale vlastník DPS se s poškozenými dohodl. Uzavřel s nimi dohodu o narovnání a peníze, které neoprávněně účtoval, obyvatelům DPS také vrátil.

Podle policie proto nejde o podezření ze spáchání trestného činu. Svým rozhodnutím potvrdil verdikt policejního vyšetřovatele také státní zástupce Jan Poláček, který na konci ledna letošního roku zamítl stížnost pana Riečičiara na odložení případu. „Mrzí mne přístup policie i paní starostky. V DPS jsem se svými 65ti lety nejmladší. Ostatní se neumějí, nebo ani už nechtějí bránit. Nejsem rebel. Chci jen, abychom platili jen to, co platit máme,“ uvedl Václav Riečičiar.