Cyklostezku zadlážděnou zámkovou dlažbou se stožáry veřejného osvětlení, která je mezi poli stavebním solitérem, město vybudovalo v roce 2003 z peněz dotačního titulu EU PHARE za 4 miliony 196 tisíc korun. Přitom finanční spoluúčast na programu PHARE tvoří 25% z celkové částky. Před dvěma lety lovosičtí zastupitelé sice upozorňovali na fakt, že se město má o cyklostezku jako o svůj majetek starat, její současný stav tomu ale neodpovídá.

„Smysl této zadlážděné cesty mi uniká – vede odnikud nikam. Stezka, která spojuje chemičku s Lukavcem, tu bývala jako spojovací cesta vždycky,“ konstatuje lovosický opoziční zastupitel za ČSSD Roderick Slavík. „Cesta je neudržovaná. Město investovalo peníze, a jak se ukazuje, zcela nesmyslně. Je to trestuhodný případ toho, jak se tu zachází s penězi,“ kritizuje současný stav cyklostezky Slavík.

„Pěší stezka mezi Lovochemií a Lukavcem musela být vybudována na základě územního plánu města. Podmínkou bylo, že bude použita jako obslužná komunikace pro 2. průmyslovou zónu. Pracujícím měla zajistit spojení mezi silnicí I/15 a Lukavcem,“ uvedl Ivo Malík, manažer Dopravně zbožového centra Lovosice, a. s.

Původní plány o prodeji zón u Lovochemie a využití cyklostezky na Lukavec ukončily povodně. Investoři ztratili zájem. Pozemky ve 2. průmyslové zóně koupila letos na konci března společnost ARMEX Oil, s. r. o., jež v areálu plánuje postavit čerpací stanici, myčku nákladních aut, administrativní zázemí a ve druhé části distribuční logistické centrum a výrobní linku komponentů informační technologie.

Během zasedání zastupitelstva, které rozhodovalo o prodeji, nový investor vyjádřil, že je údržba cyklostezky a osvětlení veřejnoprávní službou. Nakonec se musel, jak sdělil místostarosta Vladimír John, smluvně zavázat, že jako vlastník pozemků bude cyklostezku udržovat. „Ano, dohodli jsme se na tom,“ potvrdil ředitel společnosti Hynek Sagan.

Poté, co zastupitel Roderick Slavík na stav cyklostezky fotograficky v Deníku upozornil, byla už včera pročištěna. „Byla tu džungle. Je možné, že se někdo chytil za nos a honem rychle čistil,“ dodal Slavík.