LITOMĚŘICE - Vstupní dveře do bývalé továrny Richard I jsou opět rozbité. Je to již obehraná písnička. Podzemí láká pro svou tajemnost množství zvědavců. Ti se pak do něj vydávají a nedbají toho, že opuštěné prostory skrývají mnohá nebezpečí.

V těchto místech dochází poměrně často k sesuvům vápence a návštěvníkům hrozí to, že se do nějakého toho závalu, který přichází z čista jasna, mohou dostat. „Dveře opravujeme několikrát do roka. Každý výjezd spojený s opravou vstupních dveří nás přijde tak na tři tisíce korun. Je to hloupý a v těchto místech i nebezpečný vandalizmus,“ uvedl Stanislav Krejný, vedoucí technického oddělení z Památníku Terezín.

V pátek jednali zástupci litoměřické radnice s majitelem objektu, kterým je Památník Terezín. Ten v nejbližších dnech provede opravu vstupních dveří. Litoměřická radnice vytvoří k bývalé továrně Richard I přístupovou komunikaci z recyklátů z černé skládky, která je v blízkosti místa. V další fázi Památník Terezín umístí informační cedule o bývalé továrně Richard I poblíž vstupních dveří a taktéž se uvažuje o zhotovení pamětní desky. Na památku padlým vězňům.

Hlavním a nejdůležitějším bodem jednání bylo však to, že v prostorách bývalé továrny Richard I vznikne prohlídková trasa pro veřejnost v přibližné délce čtyřista metrů. Tento chystaný záměr, který se začne realizovat podáním žádostí o dotace přibližně v říjnu letošního roku výrazně přispěje k zatraktivnění a zpřístupnění místa pro veřejnost. A tímto, doufejme do budoucna realizovaným projektem, dojde také k zamezení přístupu do objektu divokým speleologům, kteří kolikrát riskují ohrožení vlastního zdraví.

Vzhledem ke všem chystaným opatřením se dá předpokládat, že dojde také ke zkulturnění okolí, zamezení vzniku černých skládek, které v okolí Richardu opětovně i přes snahu litoměřických technických služeb každoročně vznikají.

Na prohlídkové trase určitě bude co k vidění. Tento chystaný projekt přispěje k tomu, aby se město Litoměřice stalo turisticky atraktivnějším místem. Zdroje financování bude litoměřická radnice hledat především v dotacích z Evropské unie.

„Odtajněním a zpřístupněním těchto míst chceme zabránit případnému neštěstí, které by se tady mohlo odehrát. A samozřejmě chceme také zatraktivnit naše město turistům,“ uvedl Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí litoměřické radnice .