LITOMĚŘICE - Litoměřická radnice nabízí k prodeji byty v Revoluční ulici. O byty v panelových domech, kde žijí i sociálně nepřizpůsobiví lidé, zřejmě není zájem. Otázku radnice, zda koupit, či ne, nechala bez povšimnutí téměř polovina ze 154 oslovených domácností.

Nájemníky zajímá především cena bytu a podmínky jeho prodeje. Především nájemníci domu 1831/7 si stěžují na nepořádek. Obtěžuje je zápach moči ve výtazích, vulgarizmy napsané na zdech, hluk v nočních hodinách, problémové chování zdejších part a povalující se použité injekční stříkačky. Chtějí, aby radnice tyto podmínky při prodeji zohlednila.

Ceny bytu nejsou zatím určeny. Většina domácností z problémového domu 1831/7 proto k prodeji mlčí. „Ze 77 domácností domu 1834/8 jich bylo 58 pro, 14 proti, ostatní nájemníci neodpověděli,“ sdělil Václav Härting, vedoucí odboru správy majetku města Městského úřadu v Litoměřicích. „Ze 77 domácností domu 1831/7 jich odpovědělo na anketní otázku pouze 25. Z toho bylo 14 pro a 11 proti koupi bytu,“ dodává.

„V anketě jsem neodpověděl,“ říká jeden z nájemníků, Vladimír Vovček. „Byt bych koupil jen v případě, kdyby byla jeho cena do sta tisíc korun a kdyby se tu zlepšily podmínky k bydlení. Vadí mi ten nepořádek,“ zdůvodňuje Vovček.

Záměr prodeje bytů v Revoluční ulici budou zastupitelé projednávat už příští týden, 31. května. Na základě výsledků ankety je pravděpodobné, že prodej domu číslo 1831/7 neschválí.

„Chci znát cenu. Zajímá mě, jestli město přihlédne k podmínkám, ve kterých tu žijeme,“ říká muž, který si nepřál uvést své jméno. „Vím, o čem mluvím. Už se mi stalo, že mě tu večer obstoupila parta výrostků a vytáhli proti mně nůž,“ tvrdí muž.

Radnice na základě zkušeností Městské části Prahy 11 zvažuje, že by do domu umístila kamery. Zatím na ně ale nemá peníze. „Po instalaci kamerového systému klesá trestná činnost o 15 až 20 procent. Jeho provoz je ale drahý. Jedna kamera stojí zhruba od 500 tisíc do 650 tisíc,“ uvedl velitel litoměřické městské policie Ivan Králik.

I přes počáteční nezájem je prodej bytů v Revoluční ulici stále otevřen. Pokud nájemníci domu 1831/7 nakonec zájem projeví, zastupitelé o prodeji rozhodnou na svém dalším zasedání. Ceny pak budou určeny znaleckým posudkem.