KŘEŠICE - Společnost Schoeller, která má svůj výrobní závod Křešice v těsné blízkosti Labe, mohutně zbrojí proti povodním. Také podnik, kde se vyrábí česané vlnařské příze, zasáhly v srpnu 2002 ničivé záplavy. Od postavení továrny v 1906 to bylo poprvé, kdy byly výrobní haly, stejně jako celý areál, zaplaveny vodou.

Všichni zaměstnanci mohli jen přihlížet a neměli sebemenší šanci škodám na materiálu, výrobních technologiích a budovách zabránit. Trvalo deset měsíců, než mohla továrna opět najet na plnou výrobní kapacitu. Proto vedení společnosti v souvislosti s touto povodní rozhodlo o výstavbě protipovodňového opatření. To má při případných záplavách minimalizovat riziko, že by se do výrobních a skladových prostorů znovu dostala voda.

Firma si nechala zpracovat důkladný hydrogeologický projekt, kde definovala rizika, určila technické a dispoziční řešení stavby. Celkem jde o přibližně 900 metrů ochrany v kombinaci zemního valu a opěrné betonové zdi okolo celého areálu závodu. Šíře zemního valu se pohybuje v základně mezi 7 až 9 metry, betonová zeď bude mít tlouštku 20 centimetrů. Nepropustnost zemního valu je zajištěna speciální fólií. Statické jištění betonové zdi řeší pětimetrové vrtané piloty. V porovnání k danému terénu se pohybuje výška zdi i zemního valu mezi 70 centimetry až dvěma metry.

Schoeller bude chráněn s rezervou do výše kulminační hladiny vody ze srpna 2002, tedy proti 220leté vodě. „Všechna tato opatření mají jasný cíl – zabránit v budoucnu škodám v souvislosti s případnými povodněmi a vytvořit pojistku pro zajištění našich pracovních míst,“ sdělil Stanislav Kuře, ředitel křešického závodu.

Stavba začala loni v listopadu a hotova má být letos v září. Vjezdy do závodu budou v případě povodně ošetřeny mobilními stěnami v celkové délce 12 metrů. V celém areálu již položili drenážní potrubí. V nejnižším místě budou instalována silná čerpadla a v dostatečné nadzemní výšce bude postaven dieselagregát.

„V Křešicích se také chystáme na stavbu protipovodňových zábran. Předpokládáme investice ve výši 200 milionů korun. Vše je v běhu,“ uvedla starostka obce Ludmila Juříková.