LOVOSICE - Čím budou byty v Lovosicích vytápěny? Energetická koncepce města Lovosice, která byla právě zpracována, nabízí šest variant. Lovosičané ale mají jasno: chceme především ušetřit.

Tepelné hospodářství města má v současné době uzavřeno 79 smluv na odběr tepla. To představuje asi pět tisíc lidí v bytech napojených na dálkové vytápění a zhruba dva tisíce lidí v občanské vybavenosti – školy, školky, či sociální zařízení. Ekologické vytápění plynem je však stále dražší.

„Jde nám o cenu,“ řekla Marie Bártová z Lovosic. Jak uvedla, při stále stejných zálohách dobírala při ročním zúčtování před čtyřmi lety sedm tisíc korun, letos to bylo jen sedm set.

„Měsíční spotřebu tepla ovlivňují ztráty dané stavem oken, izolací, situováním a stářím domu,“ říká Milan Peterka, jednatel Tepelného hospodářství města. „V domech, kde byly osazeny termoregulační ventily, činí úspora tepla až 30% na jeden byt,“ dodal.

V koncepci je šest variant

První variantou energetické koncepce města je zachování stávající soustavy centrálního zásobování teplem – vytápění plynem. Druhou variantou je zásobování teplem z Lovochemie. Nabídku město dostalo už před rokem. „Předpokládáme, že po dokončení tepelných rozvodů klesne cena tepla nejméně o 10%, tj. asi 1 500 korun na jeden byt a rok. Po roce 2 012 by rozdíl ceny tepla mohl být až 25%, tedy 4 až 5 tisíc korun pro jeden byt na rok,“ uvedl generální ředitel Lovochemie, a. s. Richard Brabec.

Investice ve výši 70 milionů korun na výstavbu podzemních tepelných rozvodů po městě by zajistila společnost Moravská energetická, a. s.
„Projektu Lovochemie věřím. Sám mám dálkově vytápěný byt,“ říká Roman Rychetzký z Lovosic.

Lovosičtí radní ovšem připouštějí, že by se město strategicky mohlo stát závislým na energetice společností Lovochemie a Moravská energetická. Výstavbou nových rozvodů ve vlastnictví Moravské energetické by pak bylo podle připravované smlouvy na dobu 15 let omezeno ve tvorbě vlastní energetické politiky. Otevřenou pro ně například zůstává i otázka odkupu soustavy městem po 15 letech.

Třetí varianta uvažuje o zásobování teplem ze zdroje na biomasu. Předpokládá výstavbu nového tepelného zdroje nákladem investora Centropol, a. s. o výkonu do 10 MW s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny.

Čtvrtá varianta počítá se spalováním kapalných paliv z biomasy. Zdroj o tepelném výkonu 5,1 MW by vyráběl elektřinu a teplo. Na ní by se podílelo město a soukromý investor.

Další varianta předpokládá vybudování nového tepelného zdroje v bytovém domě – kotelnu se samostatným provozem, a to na náklad vlastníka domu – sdružení majitelů bytů.

Poslední variantou je vytápění města geotermální energií z horkých hornin, které se nacházejí v několikakilometrové hloubce. „Lovosice jsou na tom podobně jako Litoměřice,“ říká geolog Vlastimil Myslil. „Hornina zde má shodnou strukturu, stejné parametry,“ dodal. Stačila by vytápět jak město, tak průmyslové podniky. Výsledky geotermálního vrtu by měly být známy v září. Zatím je potvrzeno, že v hloubce 1 250 metrů je teplota 43,5°C.

Město chce zatím počkat

Lovosičtí radní navrhovaný výstup z energetické koncepce města projednali včetně návrhu dalšího postupu. S rozhodnutím chtějí počkat až do září, kdy budou známy výsledky průzkumného geotermálního vrtu v Litoměřicích. Veřejné setkání s občany zatím radnice podle starosty neplánuje.

„O energetické koncepci města budou jednat zastupitelé 21. června v Lovoši. Zasedání je veřejné, přítomným občanům zde na otázky odpovíme,“ přislíbil starosta.

 

 

Cena tepla uvažovaných variant

Cena spolu s náklady nutnými k dodávkám tepla včetně DPH v r. 2008:
- vytápění plynem – 431,02 Kč/GJ
- dodávky tepla z Lovochemie – 389,84 Kč/GJ
- zásobování teplem ze zdroje na biomasu – 382,83 Kč/GJ
- zásobování teplem z kombinovaného zdroje na biomasu – 392,88 Kč/GJ
- výstavba domovní kotelny – samostatný provoz ve správě uživatelů
- využití geotermální energie – 329,14 Kč/GJ