LITOMĚŘICKO - Dvacet z pětatřiceti pěstounských a osvojitelských rodin na Litoměřicku projevilo v minulém roce zájem setkávat se a předávat si zkušenosti. Právě jeden rok činnosti má za sebou Poradna pro náhradní rodinnou péči v Komenského ulici v Litoměřicích.
Podporuje následnou péči o adoptivní a pěstounské rodiny a nabízí jim pomoc rodinných psychoterapeutů.
„Chodíme sem každý čtvrtek a těšíme se na každé setkání,“ říká Olga Zieglerová z Litoměřic, maminka osvojených pětiletých dvojčat. „K našim dvěma dětem jsme si chtěli jedno osvojit. Přišlo nám to smysluplné. To, že jsme si nakonec vzali dvojčata, je náhoda. Marušku a Šimona máme již rok a půl a jejich pokroky nám dělají radost. S manželem proto uvažujeme ještě o dalším osvojeném dítěti,“ svěřuje se mladá žena.
„Šli jsme do osvojení s elánem a nasazením. Nejvíc mě překvapilo, že to nebylo hned takové, jak jsem si představovala. Než se děti dostanou člověku do srdce, nějakou dobu to trvá,“ vzpomíná Olga Zieglerová.
Náhradní rodičovství přináší jiné problémy než rodičovství biologické. Řada náročných situací, které při výchově vznikají, může být nad síly náhradních rodičů. Jsou rodiny, které se pod vlivem těchto narůstajících problémů rozpadnou a dítě se ocitá zpátky v ústavu.
„Takovým situacím se snažíme předcházet prevencí, odbornou pomocí, informacemi, podporou a pochopením do hloubky problémů,“ vysvětluje Margita Šantavá, vedoucí Poradny a matka čtyř osvojených dětí. „Náš program totiž představuje dlouhodobou a systematickou pomoc, která přijetím dítěte do rodiny teprve začíná,“ dodává.
Pracovníci Poradny připravují zejména skupinová setkání, zážitkovou a rodinnou terapii, poradenství, semináře, arteterapii, víkendové pobyty pro rodiny nebo doučování dětí v náhradní rodinné péči.
Až do konce měsíce budou v Salva Guardě vystaveny fotografie Nadačního fondu Rozum a Cit, nahlédnutí do života pěstounských rodin očima Jana Voběrka, který ke svým třem dětem přijal dalších šest. „Neustále zápasíme s problémy genetickými i výchovnými. Uvědomili jsme si, jak obrovskou zodpovědnost máme při výchově dětí,“ dodal.