LITOMĚŘICE - Zaměstnanci odboru rozvoje města Litoměřic se marně snaží spojit s majitelem budov a pozemků bývalého Labsko–zámeckého akciového pivovaru (Elbschloss Leitmeritz 1858–1941) – bývalých starých mrazíren. „Právě tvoříme nový územní plán města a zatím jen víme, že majitel má v úmyslu přestavět dva domy u silnice č.p. 451 a 452 pro potřeby bydlení. Co však chystá s ostatními budovami, se nám nepodařilo zjistit. Majitel s námi nekomunikuje. Snažíme se s ním spojit, ale bohužel zatím se nám to nepodařilo,“ uvedla vedoucí odboru územního rozvoje radnice Venuše Brunclíková.
Majitelem objektů je společnost Litoměřice Real Estate, s.r.o., pro kterou projektovou dokumentaci na přestavbu dvou budov připravila litoměřická projekční kancelář Precis, Karel Pleyer. S majitelem objektu ani s projekční kanceláří se Deníku prozatím nepodařilo spojit. Projekční kancelář Precis na svých internetových stránkách představuje projekt „Obchodní a zábavné centrum Litoměřice“. „Tato varianta je pro město nepřijatelná,“ sdělila Brunclíková. „Žádné velkoplošné prodejny ve městě už nevzniknou,“ dodala.
Vznik obchodního nebo zábavního centra v této lokalitě města by výrazně zhoršil kvalitu dopravy, která již teď není dobrá. V současném územním plánu je lokalita bývalých mrazíren vedena jako „Areál ekonomické základny, zařízení technické vybavenosti“ – jako průmyslový objekt. Z tohoto důvodu nemohla prozatím začít přestavba dvou domů na bytové jednotky, protože je v rozporu s územním plánem.
Areál bývalého Labskozámeckého pivovaru je součástí Litoměřic již 150 let a je nepřehlédnutelnou dominantou města. Především z tohoto důvodu byl podán v loňském roce Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ústí nad Labem návrh na prohlášení areálu za kulturní památku. Liknavost ministerských úředníků zapříčinila to, že teprve v dubnu letošního roku po urgenci Národního památkového ústavu, Ústí nad Labem zahájilo Ministerstvo kultury ČR řízení k prohlášení bývalého Labskozámeckého pivovaru za kulturní památku. Kauzu bude Deník nadále sledovat a v nejbližších dnech bude o aktuálním vývoji své čtenáře informovat.