Forma oslavy byla tradičně projektovým dnem. „Letos jsme zvolili variantu, kdy si žáci nižších ročníků připravili hrané scénky, jež měly symbolizovat jednotlivé státy Evropské Unie. Veškeré scénky pak předváděli svým spolužákům,“ vysvětlila ředitelka Linguy Universal Blanka Ježková.
Děti nacvičovaly pod režijním vedením svých spolužáků z devátých ročníků. Ve scénkách se představili například žáci v roli hokejistů severských zemí – Finska a Švédska. Prvňáčci, kteří symbolizovali Českou republiku, tancovali mazurku. Poutavá byla prezentace třeťáků, kdy jeden ze žáků přednášel ostatním vše v němčině. Na snímku je ukázka Nizozemí v podání žáků druhé třídy.