LITOMĚŘICE - Dotazníková akce probíhá v těchto dnech v Městské nemocnici v Litoměřicích. Jejím cílem je zjistit nejen spokojenost hospitalizovaných pacientů s úrovní poskytnuté zdravotní péče, ale i s přístupem lékařů a zdravotních sester.
Dotazník je anonymní. Pacienti ho po svém propuštění z nemocnice vhazují do uzavřených schránek.
„Od začátku dubna se nám vrátilo více než tři sta vyplněných formulářů. Postupně je vyhodnocujeme a na případné podněty se snažíme ihned reagovat,“ uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Lenka Kalábová s tím, že dotazníkové šetření skončí na konci června.
Celá akce probíhá s cílem zajistit nepřetržité zvyšování kvality poskytovaných nemocničních služeb.
Vedení Městské nemocnice v Litoměřicíc se omlouvá za případný špatný přístup lékařského i zdravotního personálu k hospitalizovaným pacientům a jejich rodinným příslušníkům.
Chyby, k nimž mohlo v minulosti dojít, by se proto v žádném případě neměly opakovat.