Malé obce se do větších svazků sdružují proto, aby mohly snadněji čerpat peníze z fondů Evropské unie. Serviso pro ně zajišťuje servisní poradenství. Do Svazku obcí Integro vstoupilo na Litoměřicku už 30 obcí – tou poslední byly Vrbičany. Také lovosičtí zastupitelé ve čtvrtek odhlasovali vstup města do Svazku. Co to pro Svazek znamená a jak probíhají přípravy nových projektových záměrů?

Příchodem Lovosic do Svazku získáme do svých řad trojkové město, které je důležité z hlediska strategického plánování. Lovosice jsou pro nás přirozeným partnerem. Partnerství bude výhodné pro obě dvě strany už proto, že liniové stavby, tedy cyklostezky, silnice, dálnice, na něž můžeme získat dotace, na město navazují. Lovosice teď ale musí urychleně dokončit strategický plán města a integrovaný plán rozvoje města.
V Třebívlicích jsme v minulém týdnu pořádali setkání zástupců severočeských regionů, podnikatelů a samospráv, jehož se zúčastnilo deset zástupců ze Saska, aby si vyměnili zkušenosti a seznámili se s přípravou Fondu malých projektů nového programu Cíl 3, bývalé iniciativy Interreg IIIA, umožňujícího přeshraniční spolupráci a čerpání dotací z evropských strukturálních fondů v plánovacím období 2007 až 2013. Informace podala Manuela Prchalová ze Společného technického sekretariátu v Drážďanech. Německým partnerem programu je vzdělávací společnost LEB. Společně připravujeme neinvestiční akce, semináře, vzdělávací programy, které přerůstají v investiční akce. Pilotním projektem, na nějž lze získat dotaci až ve výši 85%, je projekt centrálního vytápění Slatiny, investice ve výši 30 milionů korun. Příští týden se pak s třebívlickým starostou Josefem Seifertem zúčastníme workshopu v Německu, věnovanému ochraně životního prostředí. Nyní připravujeme zásobník projektů obcí Svazku Integro pro rok 2007 až 2013, na něž chtějí obce získat dotace.