LITOMĚŘICE - Vnitřní audit, který nařídil provést v příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, po stránce hospodaření nenašel pochybení. Ani provinění ředitelky Veroniky Rybové proti zákoníku práce nelze konstatovat.
Na dotaz Deníku to uvedl včera sám Chlupáč po zasedání městské rady. „Rada vzala na vědomí výsledek auditu a bude se jím ještě zabývat na svém dalším zasedání,“ sdělil starosta. Jak dodal, podle ročního plánu kontrol ze strany města směrem k příspěvkovým organizacím se samozřejmě počítalo i s prověřením MKZ. Připustil, že ta měla nyní, na základě podnětu bývalé sekretářky Rybové, přednost.
Auditorky mětského úřadu, jak Chlupáč sdělil, kontrolovaly cestovní výdaje a služby ve vazbě k používání služebního vozidla ředitelkou, osobní agendu v návaznosti na zákoník práce, nákladové položky, pronájmy a výnosy za loňský kalendářní rok a první čtvrtletí letošního roku. „Šlo o běžný postup,“ dodal starosta.
Markéta Dhibi v dopise, který zveřejnila i na Litoměřickém fóru, poukazovala především na způsob jednání ředitelky se zaměstnanci.