Jste lektorkou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. V litoměřické Salva Guardě právě pořádáte dvoudenní odborný seminář na téma Reprodukční zdraví pro třetí tisíciletí. Jaký význam přikládáte sexuální výchově ve školách a proč je podle vás důležité seznamovat mládež se zdravotní prevencí ?

Škola má v oblasti sexuální výchovy informativní charakter. Sexuální výchova na základních školách je zpravidla zahrnuta v jiných předmětech – rodinné výchově, občanské výchově a biologii. Na středních školách je to individuální. Zdravotní a pedagogické školy nebo gymnázia se některým otázkám věnují hlouběji v hodinách biologie. Dítě má právo na výchovu k plánovanému rodičovství, na sexuální výchovu a mládež toto téma zajímá.
Ze svých zkušeností vím, že se na Litoměřicku osvěta dělá. Litoměřické školy a učiliště jsou v tomto ohledu velmi vstřícné. O sexuální výchově, zdravotnických rizicích a zdravotní prevenci je potřeba mluvit a nechat prostor pro vysvětlování. Besedy, které připravujeme, jsou doplněny názornými pomůckami a videomateriálem.
Při návštěvě Kanady jsem byla svědkem toho, jak v tamních klubech, sportovních zařízeních, či bazénech měla mládež volně k dispozici materiály s informacemi o pohlavních chorobách, samovyšetření prsu a varlat. Chci usilovat o to, aby podobné desatero mohli dostat dospívající i u nás. Aby byla osvěta mezi mladými co nejvyšší.
Ze zdravotnické praxe a výzkumů vyplývá, že počet výskytu nádorových onemocnění prsu a varlat u mladých lidí stoupá. Domnívám se, že je nutné, aby věděli, že způsob samovyšetření těchto orgánů může zachytit vážné nádorové onemocnění již v počátku. Je potřeba, aby se mládež zbavila studu a byla informována.