„Pan Bauer obešel zákon o obcích, ve kterém je radě vyhrazeno rozhodovat o nájemci nebytových prostor,“ vysvětlil postoj radních právník městského úřadu Petr Panaš. Nebytové prostory totiž původně získala na dobu neurčitou Jana Kopecká. Ta však umožnila další osobě, aby v nich podnikala. A to tím, že společně založili sdružení, na základě čehož zde byla vybudována zcela nová provozovna. Příčky v památkově chráněném objektu byly dokonce zbourány bez stavebního povolení. „Pokud by rada takovéto jednání akceptovala, vznikl by precedent, kdy by i ostatní nájemci mohli nebytové prostory města tímto způsobem pronajímat dalším osobám,“ poukázal na možné důsledky místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.
V nejbližších dnech proto bude vyhlášeno nové výběrové řízení na pronájem nebytových prostor cukrárny. Bauer se může přihlásit také.