SOLANY - „Odchovnu tu nechceme! Nechte si ji v Holandsku!“ i takové výrazy si vyslechl holandský investor i se svými českými spolupracovníky v úterý večer v solanském kulturním středisku.
Slova odporu a nesouhlasu zaznívala z úst místních obyvatel, kteří se obávají vlivu farmy, na níž má být umístěno několik tisíc kusů prasat, na své domovy a životní prostředí v okolí obce.
„Bojím se toho, že tu takový podnik poškodí životní prostředí a že se tu zvýší doprava nákladních automobilů,“ říká Marie Vosmíková, která má dům nejblíže k areálu, kde by měla být farma vybudována.
Zástupci investora se bránili tím, že dokumentaci k farmě nyní čeká proces schvalování vlivu na životní prostředí. A že v předepsané dokumentaci je vše zpracováno podle platných zákonů a norem.
„Všechny hodnoty, včetně těch hlukových, jsou podle dokumentace v předepsaných normách. Navíc jsme zakoupili pozemky mezi obcí a farmou, kde vysázíme les,“ vysvětloval přítomným občanům Jakub Nepimach, zástupce holandské společnosti RUTE Estate pro Českou republiku.
Jednání se zúčastnil také zástupce ekologického Hnutí Duha, kterému nejvíce vadilo zpracování dokumentace. „V předložené dokumentaci vidím zásadní nedostatky. Například nesouhlasí některé součty a podobně,“ vysvětloval Roman Klecker.
Holandský farmář hodlá zchátralý zemědělský areál za obcí přebudovat na moderní odchovnu selat a z části na výkrmnu prasat. „Kapacita by měla být 12 tisíc selat o průměrné hmotnosti 15 kilogramů a 1900 prasat ve výkrmu,“ přiblížil záměry Jakub Nepimach.
Společnost dále plánuje v areálu vybudovat kogenerační jednotku ke zpracování bioplynu na elektrickou energii. Veškerá vyprodukovaná kejda by pak po přidání kukuřičné siláže měla být zpracována na elektrickou energii. Při výrobě by navíc vznikalo teplo k vytápění areálu.
Zbylý materiál po výrobě elektrické energie by pak měli odebírat okolní zemědělci jako klasické statkové hnojivo.
„Například v tomto bodě nám vadí, že v dokumentaci není uvedeno, že jímky, ve kterých má být shromažďována kejda, nejsou kryté. Je tedy jasné, že z nich zápach bude unikat,“ argumentovala členka petičního výboru Kateřina Horáčková.
„Je jasné, že vedení kejdy a její skladování musí být maximálně utěsněno. Záměrem investora je metan využívat k výrobě elektrické energie. Ne aby unikal do okolí,“ vysvětloval Nepimach.
„Myslíme si, že podobné zařízení tu prostě nepotřebujeme a na rovinu říkám, že se pokusíme plány investora překazit,“ uzavřela Kateřina Horáčková.
Názor vedení obce Děčany, pod které Solany spadají, je jednoznačný. „Zastupuji občany. Dá se říci, že se s nimi názorově ztotožňuji,“ sdělil starosta Děčan Jiří Týce. Ve stejném smyslu se vyjádřil jeden z Děčanských zastupitelů „Jsem proti realizaci tohoto podnikatelského záměru, nejen jako zástupitel, ale i osobně,“ říká Miroslav Svítil.
„Přínosů pro obec a okolí je několik. Například snížení nezaměstnanosti nebo příležitost pro okolní zemědělce – jednak pro odběr hnojiva a pro dodávky krmiva a kukuřičné siláže. Vzniklá společnost bude mít samozřejmě sídlo tady, v Solanech, z toho vyplývají daňové výhody pro obecní rozpočet,“ shrnul klady zamýšleného podniku Nepimach.