Nadační fond Umění doprovázet předal vaším prostřednictvím finanční dar ve výši 200 tisíc korun, věnovaný akciovou společností ČEPS, Hospicu sv. Štěpána. K čemu poslouží?
Peníze jsme věnovali na projekt sociálního bydlení ve zdejším hospicu. Často se stává, že pacient, který chce odejít domů, nemá rodinu, nebo rodina není schopna se o něj postarat. Zůstává na hospicovém lůžku delší dobu, než je počítáno, a tím brání příchodu nových pacientů, jejichž potřeba přijetí je akutní. Proto se hospic rozhodl tuto situaci řešit vestavbou v půdním prostoru..

Jak dlouho nadační fond funguje?
Od července loňského roku. Prostředky předané Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích nejsou prvními, jež jsme poskytli. Ale jde o první takovouto větší částku. Jsem ráda, že je to právě hospicu, kde jsem pracovala jako dobrovolnice.

Z jakých zdrojů můžete finanční prostředky získávat?
Z různých. Ať už jde o fyzické osoby, právnické osoby, nadace, spolky, organizace. Věnujeme se také vzdělávání sester a podobně.

Jsou sponzoři otevření dávat peníze právě na zajištění hospicové péče?
V České republice zatím nejde o oblast, do níž by sponzoři reagovali a chtěli dávat peníze. Víte, že existuje tisíce nadací a nadačním fondů na podporu zdravotně postižených či odložených dětí. Nevím, kolik jich je z populace procent, ale všichni stoprocentně víme, že zemřeme. Když jsem v Litoměřicích působila, sama jsem viděla, jak je důležité, aby člověk odcházel z tohoto světa důstojně.⋌ (ich