„Je to strašně nespravedlivé, všichni věděli, že se úpravy dějí. V dopise z Národního památkového ústavu jsme dostali i pochvalu, jakým způsobem byly provedeny,“ řekl Deníku zklamaný Patrik Bauer, který cukrárnu provozuje.
Rozhodnutí rady se opíralo, podle slov místostarosty Jaroslava Tvrdíka (Strana drobných živnostníků a podnikatelů), o podnět z živnostenského úřadu, který hned v den znovuotevření provozovny loni 13. listopadu v ní provedl kontrolu. „Uložili mi pokutu dva tisíce korun za chybějící údaje na dveřích,“ konstatoval podnikatel.
Rekonstrukce spočívala ve výměně a přemístění vodovodního a odpadního řadu do podlahy, úpravy příček. Mohl tu tak vzniknout i dětský koutek. Podle rozhodnutí odboru památkové péče města z 20. prosince byly úpravy povoleny. Adresováno bylo i Janě Kopecké, vdově po zesnulém dlouholetém vedoucím cukrárny. „Uzavřeli jsme smlouvu o sdružení, takže o pronájmu třetí osobě nemůže být ani řeč,“ kroutí hlavou hlavou Bauer.
„Stavební úpravy jsem předjednával s pracovnicí stavebního úřadu, přičemž jsme oba vycházeli z toho, že povolení bude vydáno dodatečně,“ tvrdí. Výpověď z nájmu rada schválila hned 4. ledna, tedy čtrnáct dní poté, co odbor kultury a památkové péče rozhodl o přípustnosti uvedených úprav v nemovitosti, jež je zapsána mezi kulturními památkami.
To, že radní rozhodovali jen na základě podnětu živnostenského úřadu, předloženého do rady právním oddělením litoměřické radnice, Deníku místostarosta Tvrdík potvrdil. „Podle předložených dokumentů a dosavadní smlouvy o pronájmu jsme takové usnesení přijali. Musíme ctít zákony,“ vysvětlil Tvrdík. 4. ledna rozhodovalo všech devět členů rady, jen o jednoho méně 29. března, když žádosti o zrušení usnesení radní nevyhověli.
Po upozornění Deníku si místostarosta nechal předložit všechny dokumenty k celé záležitosti a po schůzce s podnikatelem přislíbil, že vše projedná se stranickými kolegy – radním Vlastimilem Chovanečkem a zastupitelem Eduardem Hamelem. Městská rada totiž znovu zasedá v úterý 24. dubna.
„Jde o pro mě nové skutečnosti, o nichž jsem při hlasování v radě nevěděl,“ přiznal Jaroslav Tvrdík.
To, že pronájemce cukrárny stavebnímu úřadu chystaný rekonstrukční záměr oznámil, by měla potvrdit jeho pracovnice, která s ním jednala.
Včera Patrik Bauer podal další odvolání proti výpovědi.