Těmi prvními, které našly v litoměřickém Klokánku zázemí, je sedmičlenná sourozenecká skupina ve věku od půl roku do dvanácti let, která byla rodičům odebrána soudním rozhodnutím pro zanedbávání rodinné péče.
„Děti sem byly exekutory přivezeny z Ústí nad Labem. Jsou na sebe neuvěřitelně fixovány. Pokud by nebyly svěřeny do Klokánku, byly by rozděleny podle věku do tří dětských domovů a už by se pravděpodobně nikdy neviděly,“ říká Ivana Prudičová, vedoucí Klokánku. „Dále je zde sourozenecká dvojice z Prahy,“ upřesňuje počet dětí, kterým litoměřický Klokánek poskytne rodinnou péči.
V šesti bytech zde může najít zázemí až třiadvacet týraných, zanedbávaných, nebo zneužívaných dětí. Starat se o ně bude dvanáct stálých tet a jedna teta pomocná, sociální pracovnice a zdravotní supervizor. V klokaní rodině jsou zpravidla čtyři děti. „Jedno z našich dětí je ale hyperaktivní. Má problémy, proto se jedna z tet bude věnovat pouze jemu. Tento luxus se bohatě vyplatí v tom, že dítě nebude potřebovat žádnou náročnou psychiatrickou a psychologickou péči. Zklidní se tím, že bude mít jednoho člověka, který se mu bude věnovat, jen pro sebe,“ vysvětluje Prudičová.
Klokánek je projektem neziskové organizace Fondu ohrožených dětí. Jeho cílem je nahradit ústavní výchovu systémem rodinné péče po přechodnou dobu, než se pro dítě rodinná situace nevyřeší natolik, že se může vrátit domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina.
„Malé děti snášejí ústavní výchovu nejhůře. Dítě potřebuje cítit tělesnou blízkost, která v něm vytváří pocit bezpečí a jistoty. Klokánek je taková profesionální rodina, v níž děti žijí průměrně osm měsíců. Dvě tety se tu v týdenních cyklech starají o čtyři děti,“ sdělila Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, jež vidí přínos především v tom, že tety pobývají s dětmi nonstop. „Pečují o celou domácnost, vaří, takže děti vidí, jak funguje normální rodina a chovají se, jako by v ní vyrůstaly. Vytvářejí sí odstup a nevrhají se na každého cizího člověka,“ vysvětluje.
Do původních rodin se podle jejích slov vrací asi 60% dětí z Klokánků. „25% dětí jde do osvojení, nebo pěstounské péče, a to i děti ve starším věku, pro něž je umístění v náhradních rodinách již tradičně složitější,“ upřesnila Marie Vodičková.

Co je Klokánek?

- rodinná alternativa ústavní péče
- poskytují okamžitou pomoc dětem zneužívaným, týraným, či zanedbávaným
- mají nepřetržitý provoz
- přijímají děti bez ohledu na věk, sourozence proto není třeba rozdělovat
- přijímají děti i bez soudního rozhodnutí, i na základě jejich vlastní žádosti, nebo na žádost rodičů – přímo „z terénu“
- s maximálně čtyřmi dětmi je v bytě teta ve dne i v noci, dvě tety se střídají v týdenních cyklech

Jedním z hostů, kteří přijeli v pondělí do Litoměřic na slavnostní zahájení provozu Klokánek, dětského zařízení rodinného typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc, byl i herec pražské Ypsilonky, zpěvák a moderátor Marek Eben.
Co vás vedlo k tomu, abyste přijal pozvání do Litoměřic?
K této možnosti jsem se dostal přes našeho kontrabasistu Míru Honzáka, bratra Ivany Prudičové, vedoucí litoměřického Klokánku. Oba dva jsou milí a obětaví lidé, pozvání jsem proto přijal rád.
Jak se díváte na zařízení, jakým je Klokánek?
Systém tohoto zařízení, který je velmi podobný běžné rodině, a lidé, kteří jsou pro práci v něm vybíráni a o děti se starají, se mi líbí. Vidím v tom rozdíl proti velkým státním zařízením. Připadá mi, že celý systém, na němž je fungování Klokánku založeno, je vymyšlen výborně. Tety se tu o děti starají nepřetržitě v týdenních cyklech a ne v rámci svých několikahodinových pracovních směn, což je skvělé. Řekl bych, že se za pár hodin dá dost těžko vytvořit vztah. Pro ten je potřeba dlouhodobý kontakt, jaký koneckonců v rodinách funguje. Model Klokánku má k rodině velice blízko. Myslím, že Klokánek má docela dobrou šanci poslat děti, jejichž osudy jsou kruté a pohnuté, do života připravené.
Jste věřící člověk. Jak se díváte na výchovu v rodině a situaci, kdy rodina selže a dítě je týrané?
Případy týraných dětí jsou proti přírodě a proti Pánu Bohu. Rodina jako nejmenší lidská jednotka má dětem poskytovat lásku a bezpečí. V současné době se pozice maminek v domácnosti bagatelizuje. Jako kdyby to nic neznamenalo. Jako kdyby žena, která vychovává děti, nic nedokázala. Pak se jen říká – ona nic nedokázala, byla celý život s dětmi doma – a je to hodnoceno, jako by to bylo málo. Přitom v tom, vychovat dobře děti, je obrovská cena. Už proto, že dějinami hýbou silní jedinci. Když se pak dá zoufalá situace dětí zachránit způsobem, jaký vidíme zde, je to úžasně cenné. Stále totiž existují děti, které mají špatnou startovní čáru pro život.