V současné době se v lesích na Litoměřicku totiž nachází více než deset tisíc kubíků padlého dřeva, které je potenciálním cílem útoku kůrovců. Revírníci proto začnou plnit feromonové lapače aktivní látkou, která by je měla nalákat a usmrtit.
„Už v průběhu března jsme připravili takzvané lapáky. To jsou stromy, které mají nalákat kůrovce. Až lapáky napadnou, tak jej z lesa odvezeme,“ vysvětluje Luděk Šír, lesní správce Lesů ČR na Litoměřicku.
Dosavadní výskyt kůrovce na okrese je podle něj nižší než v loňském roce. „Dosud jsme vytěžili přibližně o sto kubíků méně než loni v prvním kvartálu,“ říká Šír.
Současné teplé počasí nahrává kůrovcům také v tom smyslu, že dřevaři nemohou spalovat ořezané klestí. „Od pondělka šestnáctého dubna jsem zakázal spalovat při lesních pracích klestí. Důvodem je zvýšené riziko lesních požárů,“ uvádí Šír.
Podle Aleny Vojáčkové, která provádí státní správu lesů v rámci litoměřického městského úřadu, jsou na útok kůrovců připraveni i ostatní vlastníci větších lesních ploch na Litoměřicku.
„Podle posledních kontrol, které jsme provedli, jsou na všech exponovaných místech městských lesů umístěny lapáky i feromonové lapače. Preventivní opatření tedy jsou provedena. Situaci ovšem zhoršuje teplé počasí,“ potvrzuje Vojáčková.
Největší obavy panují v souvislosti s možným napadením kalamitního dřeva z letošního ledna, zpracovatelé se jej proto snaží co nejdříve odvozit z lesů.
„K šestnáctému dubnu máme zpracováno deset tisíc kubíků dřeva. Zhruba stejné množství nás ještě čeká. Termín je do konce června. My ale budeme usilovat o to, aby se tento termín ještě zkrátil,“ dodal Šír.