Lovosicko - Válečné útrapy v podobě bojů a bombardování se celkem našemu městu vyhnuly. Až v dubnu 1945 američtí hloubkaři v několika případech napadli lovosické vlakové nádraží a také ostřelovali kolony prchajících Němců v ulici Kostelní. Při jednom z těchto manévrů havaroval americký letoun P51 Mustang pilotovaný por. J. Holcombem, který zavadil o vedení el. napětí a zřítil se v prostoru mezi obcemi Mlékojedy a Lukavec. Při této havárii pilot zahynul.

Střelba z kostela

Dne 8.května 1945 po 19.hod. dorazila do našeho města ze směru od Teplic tanková brigáda pluk. Vaganova. Tato brigáda o celkové síle 200 tanků a 50 děl byla zastavena u kostela sv. Václava výstřelem z pancéřové pěsti.

Po tomto zásahu zemřeli tři muži z osádky tanku a také tím byla kolona zastavena. Z místní věže kostela se ozývala kulometná střelba, na kterou odpověděla tanková brigáda přímým zásahem z tankového děla přímo do horní části věže. Dále touto střelbou byla poškozena budova fary, pivovaru a 2. ZŠ.

Vzhledem k nemožnosti průjezdu byl na místo přivolán samotný Vaganov, který uposlechl rady místního občana Svěráka, který mu poradil, aby jel doleva směrem k silu a tím se dostal zpět na hlavní silnici na Terezín. Za Lovosicemi se střetl Vaganov s německou vojenskou kolonou vedenou kpt. Friedelem, která měla 30 aut a po útoku Rudé armády skončila v plamenech.

Na místním hřbitově je pochováno 7 ruských vojáků a 75 osob německého původu. Za zmínku stojí, že naše město bylo připraveno proti příjezdu Rudé armády. Ve městě bylo vytvořeno Němci 7 protitankových průjezdů tvořených z betonu a dřeva. Zátarasy byly v ulicích Teplická, U Besedy, dvě na Studničním náměstí (v místech veřejného WC), dále byly u přístavu a u Prosmyk.

Smrt u cukrovaru

Celkem Lovosicemi prošlo sedm transportů smrti, a to v těchto obdobích: 1. 26. ledna 1945 40-50 vagonových vozů, 2.,3.,4. a 5. transport ve dnech 2.- 5.dubna 108 vozů. 6. transport byl pěší ve dnech 24.-25.dubna v šesti kolonách, každá o 250 lidech, cca 1500 osob. Poslední, 7. transport byl také pěší, šel od Teplic a měl okolo 2000 osob, z toho 700 žen. Hlídání vlakových transportů v Lovosicích měla na starost SS škola z Litoměřic. Její největší masakr se odehrál 27.- 28.dubna 1945, kdy bylo zastřeleno u trati poblíž cukrovaru 69 osob. Exhumace těchto těl proběhla v roce 1946. Po obsazení sovětskými vojsky velel v Lovosicích kpt. Blinov. Ten sídlil v domě ústavu nár. zdraví.

Statečný železničář

Nejzajímavější událostí konce války v Lovosicích je průjezd německého pancéřovaného vlaku, který jel ze směru Kralup a Roudnice. Po jeho průjezdu dne 8. května 1945 v 19.15 hod. zůstalo na ulici u olejny ležet osm mrtvých lovosických občanů. V těchto místech se nacházela restaurace, ve které 49 Čechů chtělo vytvořit poválečný výbor. Při průjezdu obrněného vlaku vešel do restaurace neznámý občan, který upozornil na příjezd Rudé armády. Celý výbor vběhl s prapory do ulic ve chvíli průjezdu vlaku. Z vlaku se bez varování ozvala střelba z protiletadlového kulometu. Skupina se rozdělila na dvě party. První se dokázala skrýt za železničním domkem a druhá zůstala bez úkrytu. Samotný vlak daleko nedojel díky statečnosti Josefa Nováka, který byl výpravčím z Černiva, Františka Prágla a Jaroslava Štrimpla. Tato skupina rozebrala koleje na vrchu u černivského kříže na odvráceném svahu ve směru od Lovosic, kde vlak následně vykolejil vlaku. Vlak měl 22 vagonů a 3 lokomotivy. Nacházelo se v něm velké množství jídla, textilu a zbraní.

Propast smrti

Po vykolejení vlaku Němci značnou část zapálili a dále se vydali pěšky směrem k městu Most. U obce Želkovice však narazili na postupující Rudou armádu, která větší část německých vojáků ubila pažbami zbraní a naházela je do menší propasti, dnes zvané propast smrti.

Řada Němců byla internována v táborech zřízených v objektu staré cihelny u cukrovaru. I po válce došlo k násilnostem na řadových občanech, a to nejen německého původu. Z našeho města vymizela také němčina . Smutně se jen opakovala historie, kterou odnesla většina slušných lidí. Na dlouhou dobu jsme se stali sovětskou kolonií. Totalitní režim vystřídal další totalitní režim, jak je i dnes patrné na ruském rozpínání Evropou.

Tomáš Rotbauer