Do Domova pro seniory na Dómském pahorku, kde stále vitální seniorka žije, jí ve středu 16. září přišli pogratulovat také zástupci města. Kromě starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče také vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková a další hosté.

Vlasta Šumová se narodila v Židovicích na Roudnicku, většinu života ale prožila v Litoměřicích. Dnes již dospělé děti ji znají jako učitelku hudby. V litoměřické „lidušce“ totiž čtyřicet let vyučovala hru na klavír.