Pomineme zrušené školní aktivity - děti si nezahrají florbal, zrušily se také například turnaje.

Ani není řeč o fotbalových, hokejových a dalších zápasech, na které nemohou diváci.

Onen problém se ukrývá v omezeních a výjimkách. Jedna chyba úředníků totiž odstavila tisíce sportovců, kteří by se měli/mohli dál scházet, ale teď nemohou.

Při formulaci vládního usnesení se totiž zapomnělo na registrované jedince ve střešních organizacích (tedy především v Sokole). „Výjimky jsou výhradně určeny pro výkonnostní sport a zcela opomíjejí naše soutěže i pravidelnou činnost,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

„V tuto chvíli s tím už nic nemůžeme udělat,“ vzkázal Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury, která po zjištění této skutečnosti marně vyjednávala s ministerstvem zdravotnictví.

Místo tělocvičny do parku?

Situace je přitom až bizarní: zatímco třeba florbalisté evidovaní pod svazem mohou dál vesele trénovat a hrát, ti ze Sokola mají smůlu. Stejné je to u gymnastek, tance nebo hodně rozšířené malé kopané.

Jednotlivé oddíly už začaly rozesílat informace svým členům. Rozčarování bylo okamžité. „Aby se splnila nějaká kritéria, bude se v zimě chodit místo do tělocvičny ven někam do parku. Jaký to má smysl?“ zaznělo od rodičů, jejichž děti spadají do břevnovské jednoty.

Funkcionáři se přitom okamžitě snažili na vzniklý problém upozornit, jenže málo platné.

Sokolové připomínají, že nejde jen o tréninky, i oni pořádají soutěže. „Je to diskriminace od státních orgánů,“ konstatoval Marek Brodský, mluvčí organizace, která má 160 tisíc členů.

Prymulova výjimka „10, 20“ se přesto měnit nebude. Zatím. „Pokud zůstanou opatření stejná i v dlouhodobějším horizontu, bude naší prioritou, aby se do výjimek dostaly také střešní organizace a jejich členové,“ dodal Večerka.

Koho se netýká limit 10 a 20 osob
Vláda omezuje sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Zdroj: MZČR