Chystám se na víkend s dětmi do hotelu. Musejí mít testy?
Děti do dovršení šesti let věku potvrzení o testu mít nemusejí. Děti starší šesti let by měly mít buď potvrzení o prodělaném covidu nebo potvrzení o negativním testu. To může být buď z oficiálního odběrového místa, nebo ze školy. Případně pomůže písemné čestné prohlášení jejich zákonných zástupců, tedy rodičů, že ve škole absolvovali nejpozději před 72 hodinami test s negativním výsledkem. Pozor, podobně jako u dospělých je nutné se po sedmi dnech souvislého ubytování znovu otestovat, pokud rodina hodlá v hotelu bydlet dále.

Očkování vakcínou proti covidu-19 v ústecké Masarykově nemocnici
PŘEHLEDNĚ: Jak na elektronické certifikáty. Kde je sehnat, jaké jsou podmínky

A co děti, testy a restaurace?
Platí stejná pravidla jako u pobytu v hotelích. U dětí – ale i dospělých – nad šest let věku lze navíc uznat i doklad o tom, že si lidé provedli ministerstvem schválený samotest.

Jak je tomu s testováním dětí při návštěvě holiče, koncertu či kina?
Opět platí stejná pravidla jako v hotelu či restauraci. To znamená, že děti do šesti let nepotřebují nic, u starších je nutné doložit, že nejsou infekční.

Musejí mít děti test na oficiálním koupališti a u bazénu?
Pokud jsou mladší šesti let, tak ne. Od šesti let výše ano. Pozor – respirátory se nemusejí u vnitřních bazénů nosit jen těsně u nich, všude jinde, například v šatnách, ano. Před prázdninami se to samozřejmě - stejně jako v ostatních případech - může s ohledem na vývoj pandemie změnit a testování odpadne. Ale o tom se zatím na vládní úrovni ještě ani nemluvilo.

Musejí mít děti test na škole v přírodě nebo školním výletě?
Děti nesmějí vykazovat příznaky nemoci covid, před odjezdem nesmějí přijít do styku s pozitivně testovanou osobou nebo s jiným infekčním onemocněním ani jim nesmí být nařízena karanténa. To musí být doloženo maximálně den starým písemným prohlášením rodiče nebo jiným zákonný zástupcem dítěte. Například pěstounem. Děti – vyjma těch z mateřských škol – pak musejí mít negativní tets nebo potvrzení o prodělání covidu.

Očkování proti nemoci covid-19 v očkovacím centru při nemocnici v Městci Králové.
Od června mohou otevřít dětské koutky. Lidé také získají QR kód o očkování

Musejí děti nosit ochranu úst a nosu?
Zcela jsou od toho osvobozeny děti mladší dvou let. Ty ostatní ji musejí na veřejnosti včetně škol mít za stejných podmínek jako dospělí v okamžiku, kdy nemají tělocvik nebo hodinu zpěvu, případně když nejsou třeba u bazénu. Mezi veřejnost se nepočítají například pokoje na internátech nebo v dětských domovech. Nově je pak nemusejí mít ve škole při organizovaném fotografování. O tom, že by se povinnost roušek a respirátorů ve škole zrušila úplně, se může rozhodnout příští týden.