Od letošního dubna měl zloděj v litoměřickém okrese odcizit téměř dvě desítky jízdních kol se škodou přesahující 100 tisíc korun. Kola měl následně prodat a zisk použít pro svou potřebu.

Celková škoda a počet odcizených bicyklů není konečný a je předmětem dalšího šetření.