Soud rozhodl, že Sukdoláková jako matka se svým druhem Novákem poskytovali její čtrnáctileté dceři drogy. V tomto prostředí se nakonec dívka předávkovala a v ústecké Masarykově nemocnice zemřela.

Čtrnáctiletá dívka žila s matkou v bytě, kde se aplikoval, ba i vařil, pervitin. To se školačce stalo osudným a vedlo v noci 16. srpna 2009 ke kolapsu a potom i k její smrti.

Podle soudu ten den byl s dívkou druh matky. Pervitin mohla tedy získat jen od něho.

Smrtelná dávka
Včera 16.4., v poslední den procesu, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie, uvedl před soudem, že dívka si před smrtí aplikovala metamfetamin (pervitin), který byl prokázán ve vzorku krevního séra nitrooční tekutiny a ve vzorku moči. Množství drogy označil jako toxickou koncentraci.

Soudní znalec v oblasti toxikologie také zjistil – podle vlasů zesnulé dívky, že brala drogu pervitin nejméně od jara 2008.

Matka zesnulé dívky se dala po dlouhé odmlce také na pervitin, ale až v roce 2009. To znalci zjistili také z vlasů matky. Sukdoláková u soudu sama potvrdila, že brala pervitin již dříve v devadesátých letech.

Znalec toxikolog k rozboru vlasů uvedl, že provedl rozbor vlasů metodou plynové chromatografie s detekcí hmotnostní spektrometrie a stanovil, že dívka si pravidelně a dlouhodobě aplikovala pervitin. O tom „jednoznačně a nezvratně svědčí nález methamphetaminu ve vzorku jejích vlasů,“ uvedl.

Bezprostřední příčinou smrti čtrnáctileté dívky byla otrava pervitinem – došlo k poruše srdečního rytmu a k útlumu dechového centra v mozku z nedostatečného zásobení organismu okysličenou krví.

Smrti předávkované dívky nebylo možné v nemocnici zabránit. Dlouhodobé aplikaci pervitinu nasvědčovala nejen analýza vlasů, ale také vleklý zánět jater i toxikologické analýzy vlasů.

Dcera i matka
Z výpovědi znalce proto vyplynulo, že dcera začala fetovat dříve než matka. „Ale zemřela především proto, že žila v prostředí, kde drogy byly všedností a nikdo jí v užívání drog nebránil,“ komentoval příběh smrti školačky předseda senátu Ondřej Peřich.

Spolužačky a kamarádi věděli o tom, že dívka fetuje, matka tvrdí, že o tom neměla tušení. Přitom podle svědecké výpovědi svědka například matka poskytla dceři například marihuanu, kterou kouřily. Jisté je, že matka přinejmenším dovolila dceři, aby užívala pervitin a pervitin byl zde i k mání, a docházelo zde i k vaření pervitinu.

Pervitin si dívka aplikovala šňupáním - vdechnutím do nosu. Podle svědka dokonce dcera odnášela do popelnice použitou jehlu s injekční stříkačkou – na žádost matky.

Novák a Sukdolákovou popřeli, že by si před dcerou aplikovali drogu a sloužili tak jako negativní vzory. Lze ale stěží uvěřit, že dívka o jejich zneužívání pervitinu nevěděla, když sama brala pervitin. V den, kdy dívka zkolabovala, její matka a její druh si také vzali pervitin.