Není to omyl. Tento dárek zlodějům byl součástí vládního návrhu nového trestního zákona, což potvrdil dopis z Kanceláře Poslanecké sněmovny ČR, legislativního odboru, který poslal Petr Kymlička, ředitel odboru, Jaroslavu Doubravovi, starostovi obce Telnice na Ústecku.

Starosta Doubrava požádal předsedu poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, aby prosadil novelu nového trestního zákona, ve kterém je hrubá chyba vedoucí k beztrestnosti drobných zlodějů. „Poslanci schválili legislativní zmetek. Takzvaně moderní zákon úplně přehlédl postihnutí trestné činnosti drobných zlodějů – recidivistů. To je neslýchané,“ uvedl pro Deník před měsícem Doubrava.

Podle Doubravy dosud platí, že pokud zloděj byl odsouzen pro krádež a v průběhu tří let od odsouzení se znovu dopustí krádeže, byť by to byla maličkost za 200 korun, za což by mu jinak hrozil jenom přestupek, je opět souzen za krádež a přivítají ho opět ve vězení. Je to jediná účinná obrana proti notorickým zlodějům.

Podle nového trestního zákoníku od ledna 2010 již odsouzeným drobným zlodějům nehrozí nic více než přestupkové řízení, které je zlodějíčkům lhostejné.

Jen obhajitelné

Ředitel legislativního odboru kanceláře sněmovny Kymlička se ale brání: „Je tedy třeba odmítnout názor, že by schválené znění § 205 odst. 2 (o krádežích – pozn. red.) bylo chybou. Na uvedenou problematiku je možné mít různé názory a neexistuje jediné správné řešení. Jak právní úprava obsažená v dosud platném trestním zákoně, tak právní úprava schválená v novém trestním zákoníku, jsou z právního i věcného hlediska obhajitelné.“
„Kymlička správně uvedl, že přístup ke drobným krádežím v novém trestním zákoně je obhajitelný. Nemohl napsat, že je správný. Stát nemá peníze a chce zavírat méně lumpů. Nechá je běhat po svobodě a provádět drobné krádeže, protože více peněz by stát stálo, kdyby byli za mřížemi. Okradení lidé a provozovatelé prodejen to vidí samozřejmě úplně jinak, a já s nimi souhlasím,“ reagoval na Kymličkovu argumentaci Doubrava.

Paragraf 116

Kymlička uvádí, že na recidivisty přesto existuje bič: § 116 nového trestního zákoníku o „pokračování v trestném činu“. V tomto paragrafu se píše: „Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.“ Teoreticky je možné spojit dvacet drobných zlodějin v jeden trestný čin přesahující částkou 5000 Kč.

Jenže, již v současné právní úpravě (§ 89, odst. 3 trestního zákona) je problém tento paragraf aplikovat. „Z praxe víme, že pokračování trestních činů se těžko u drobných krádeží prokazuje. Například prokázat blízkou souvislost časovou může být problém, když po několika dnech s krádežemi pachatel přestane, protože štěstí jde zkusit jeho kumpán, se kterým se v krádežích střídají. Nebo přestane na určitou dobu s trestnou činností, protože má dost nakradeno,“ uvedl dlouholetý severočeský kriminalista a kriminalistický analytik Jiří Krupička.

Změna je možná

Kymlička připouští, že poslanci mohou změnit znění § 205 odst. 2 trestního zákoníku, který notorické zlodějíčky nepostihuje.

„Vzhledem k tomu, že se nejedná o zjevnou chybu ve schváleném textu zákona, měla by případná změna … projít standardním legislativním procesem, včetně projednání ve věcně příslušném výboru Poslanecké sněmovny. Vzhledem k standardním lhůtám stanoveným pro jednotlivé fáze legislativního procesu není již reálné projednání a schválení případné změny před 1. l. 2010, kdy nový trestní zákoník nabude účinnosti. Poslanecká sněmovna se bude nepochybně případnými aplikačními problémy nového trestního zákoníku zabývat a následně přistoupí, na základě podnětů z praxe, k jeho novelizaci.“
Místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Jana Kurešová k problému uvedla, že „z vyjádření Kymličky je zřejmé, že šlo o záměr vlády nepostihnout trestně právně uvedený typ přestupkového jednání. Soudy budou respektovat nové znění úpravy.“

Podle Doubravy bude prostřednictvím poslanců iniciovat změnu zákona. Podle současných zkušeností s drobnou kriminalitou od nového roku může dojít k citelnému poklesu soudních případů u zasloužilých recidivistů v oblasti drobných zlodějin na severu Čech především v okresech Ústí nad Labem, Teplice a v Liberci. Pokles jistě zaznamenají i tzv. pánevní okresy Ústeckého kraje, tedy Mostecko a Chomutovsko.