V Račiněvsi shořelo 500 balíků v hodnotě 250 000 Kč a u Doksan požár zničil balíkový stoh mající hodnotu 240 000 Kč.

Technik Hasičského záchranného sboru Litoměřice stanovil za příčinu úmyslné zapálení. Od začátku roku se jedná o 13 požárů se škodou přesahující dva miliony korun.

Litoměřická policie již učinila mnoho opatření k objasnění této trestné činnosti. Policistům se přesto nepodařilo do současné doby konkrétního pachatele dopadnout.

K požárům stohů dochází většinou v nočních hodinách a policie nemůže vyloučit ani potvrdit, zda se jedná o jednoho či více pachatelů.

V případě jedné osoby jde o trestný čin se značnou škodou a pachateli hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

„Opakovaně vyzýváme proto občany a hlavně zemědělce k větší ostražitosti. V případě výskytu podezřelé osoby v blízkosti stohu neprodleně volejte na bezplatnou telefonní linku 158,“ dodala Alena Romová, mluvčí litoměřické policie.