Od přesně nezjištěné doby, nejpozději od konce roku 2014, do konce měsíce března tohoto roku vypěstoval v obytné budově pomocí zařízení k pěstování rostlin, jako jsou výbojková svítidla, ventilátory, vzduchotechnika, hnojiva, zavlažovací systém a podobně, více než 270 kusů rostlin konopí.

Sušené části rostlin a zařízení sloužící k hydroponnímu pěstování rostlin rodu konopí bylo zajištěno a odesláno k odbornému zkoumání. Pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí obviněnému až pětileté vězení.