Michal Fišer je obžalovaný z nelegálního držení vysoce jedovatého karbofuranu i zbraní a otrávení kuny, volavky a straky.

Státní zástupce Josef Zronek trvá na původní obžalobě v nejpodstatnějších bodech a Fišerovi navrhuje podmínku na 2,5 roku se zkušební lhůtou čtyř let. „Po slyšení svědků nevidím polehčující okolnosti. Jen přitěžující, a to v pluralitě trestné činnosti a době jejího trvání,“ řekl Zronek.

Spory kolem jedu

Nepochybuje o tom, že Fišer měl ve své dílně v zoocentru v Srdově karbofuran a nikoli povolený seibokal, jak preparátor tvrdí. To přitom zpochybnila soudní znalkyně Eva Kolářová. Měření sice prováděla laboratoř Státního veterinárního ústavu (SVÚ), podle ní ale zkoušku neměla akreditovanou a její personál nejspíš nebyl proškolen.

Měření užitou metodou kapalinové chromatografie může být podle Kolářové velmi nepřesné až s 50procentní odchylkou od skutečnosti. „Mohlo dojít k chybě a legální seibokal se jevil jako karbofuran,“ domnívá se Kolářová.

Před litoměřickým soudem opět stojí Michal Fišer ze Srdova, kterého policie obvinila, že otrávil volavku zakázaným jedem karbofuranem.
Chemik u soudu: Preparátor přechovával jedovatý karbofuran

Jak ale vyplynulo k její škodě, chemička, jejíž posudek si objednal sám obžalovaný, se v posledních letech věnuje nejvíce výzkumu nátěrových hmot. Zronek také připomněl, že její výsledky při minulém líčení shodil ze stolu vedoucí oddělení chemie SVÚ Jan Rosmus.

Že i přesto bude rozhodování soudu nelehké, naznačila plamenná závěrečná řeč Fišerova obhájce Vlastimila Beránka. Podle něj státní zástupce pomíjí do očí bijící nekonzistenci a vágnost svědeckých výpovědí. „Mám pocit, že jsem snad na hlavním líčení vůbec nebyl,“ nechápal Beránek Zronkovu závěrečnou řeč. Připomněl, že především neexistují žádná těla údajně otrávených zvířat. Žehral, že přes opakované žádosti nebyl prověřen psychický profil hlavní svědkyně. Důrazně také trvá na tom, aby soud spíš než k málo říkajícímu vyjádření SVÚ přihlížel k podrobnému znaleckému posudku.

U litoměřického soudu stojí opět preparátor a majitel malého zooparku v Srdově na Úštěcku.
Obžalovaného preparátora se zastali ochranáři přírody

Fišer se vyslovil také k údajné účelovosti obžaloby. Státní zástupce ji podle něj před sebou hrne jako buldozer, a to přes evidentní trhliny. Preparátor zopakoval, že celý případ podle něj vznikl na popud msty jeho expartnerky, která měla v touze po jeho diskreditaci zmanipulovat další svědky.