Dětský lékař je obviněn z toho, že v letech 2004 a 2005 na dětském oddělení přikládal několika pacientkám ruce ke svému penisu. Mělo k tomu dojít během masáží, měření tlaku a dalších úkonů.

Některé dívky byly před zákroky medikovány přípravkem Dormikum, který však podle znalců může způsobovat sexuální halucinace. S jednou z pacientek (16 let) měl Drnek pohlavní styk, k čemuž se přiznal a dívka uvedla, že s ním souložila dobrovolně.

Výpověď dívky
Během posledního líčení jedna z poškozených vypovídala o tom, co se tehdy odehrávalo v nemocnici. Lékař jí měl při měření tlaku umístit ruku až do svého klína a dotýkat se jí svého přirození. Taktéž se jí prý dotýkal při masáži. Podle znaleckého posudku však lékař netrpí žádnou sexuální deviací.

Další okolnosti soud prošetří na konci srpna, kdy by mohl padnout rozsudek. V roce 2007 soud Drnka poslal na 2,5 roku do vězení. Nyní případ po odvolání řeší dál.